GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Cynhyrchu Radio (gyda blwyddyn sylfaen)

Cynhyrchu Radio (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: G3B7

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs yma?

Dysgwch a gweithiwch mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygwyd y cwrs Cynhyrchu Radio yma mewn cydweithrediad agos ag arbenigwyr diwydiant blaengar a chynhyrchwyr radio proffesiynol.

 

Mae’r cwrs, sy’n canolbwyntio ar archwilio technolegau cyfredol a newydd sy’n berthnasol i gynhyrchu radio, yn wahanol i lawer gan fod myfyrwyr yn gallu cymryd rhan yng ngweithrediad yr orsaf radio FM a’r cyfleusterau cynhyrchu, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr tu hwnt i’r ddarlithfa. 

 

Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol mewn ystod o sgiliau ym meysydd cynhyrchu radio, Newyddiaduraeth, Busnes y Cyfryngau, a sgiliau Darlledu a Chyflwyno.

 

Mae’r cwrs wedi’i ganoli o amgylch y defnydd o orsaf radio gymunedol y brifysgol lle mae myfyrwyr yn archwilio’r dulliau ac arddulliau amrywiol o gynhyrchu sioeau radio mewn ystod eclectig o genres. Cafodd ei gynllunio i addysgu a datblygu sgiliau mewn gwahanol ddisgyblaethau ac mae’n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.  

 

Yn ogystal â’r stiwdio radio, mae’r cwrs wedi ei greu o gwmpas y defnydd ymarferol o Ganolfan Diwydiannau Creadigol y brifysgol a’i hystod eang o gyfleusterau. Mae’r ganolfan yn gartref i  BBC Cymru Wales yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel rhaglen gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Cynhyrchu Radio Côd UCAS:G3B6

 

 

 

367 x 83

 


CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
sgwrs nawr
Top