Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cynhyrchu Radio (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Cynhyrchu Radio (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: G3B7

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs yma?

Dysgwch a gweithiwch mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygwyd y cwrs Cynhyrchu Radio yma mewn cydweithrediad agos ag arbenigwyr diwydiant blaengar a chynhyrchwyr radio proffesiynol.

 

Mae’r cwrs, sy’n canolbwyntio ar archwilio technolegau cyfredol a newydd sy’n berthnasol i gynhyrchu radio, yn wahanol i lawer gan fod myfyrwyr yn gallu cymryd rhan yng ngweithrediad yr orsaf radio FM a’r cyfleusterau cynhyrchu, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr tu hwnt i’r ddarlithfa. 

 

Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol mewn ystod o sgiliau ym meysydd cynhyrchu radio, Newyddiaduraeth, Busnes y Cyfryngau, a sgiliau Darlledu a Chyflwyno.

 

Mae’r cwrs wedi’i ganoli o amgylch y defnydd o orsaf radio gymunedol y brifysgol lle mae myfyrwyr yn archwilio’r dulliau ac arddulliau amrywiol o gynhyrchu sioeau radio mewn ystod eclectig o genres. Cafodd ei gynllunio i addysgu a datblygu sgiliau mewn gwahanol ddisgyblaethau ac mae’n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.  

 

Yn ogystal â’r stiwdio radio, mae’r cwrs wedi ei greu o gwmpas y defnydd ymarferol o Ganolfan Diwydiannau Creadigol y brifysgol a’i hystod eang o gyfleusterau. Mae’r ganolfan yn gartref i  BBC Cymru Wales yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel rhaglen gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Cynhyrchu Radio Côd UCAS:G3B6

 

 

 

367 x 83

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top