Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Seicoleg (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Seicoleg (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
1C47
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

Os ydych erioed wedi pendroni ynghylch ymddygiad pobl, a gofyn pam eu bod yn gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud, mae ein cwrs seicoleg  – a achredir gan Gymdeithas Seicoleg Prydain (BPS) – yn ddelfrydol ar gyfer eich meddwl chwilfrydig.

 

Fel myfyriwr seicoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, bydd gennych fynediad i ystod amrywiol o gyfleusterau gan gynnwys ein labordy seicometrig, efelychydd hedfan, labordy perfformiad chwaraeon uwch-dechnoleg, ciwbiclau arbrofol a labordy efelychu.


Ar y radd ymarferol hon byddwch yn darganfod y wyddoniaeth ddiddorol tu ôl i sut mae pobl yn meddwl, yn gweithredu, yn ymateb ac yn rhyngweithio.


Drwy’r cwrs cyfan byddwch yn ennill gwell dealltwriaeth o ryngweithio cymdeithasol, datblygiad yr unigolyn a’r ffordd y mae’r ymennydd yn dehongli’r wybodaeth yr ydym yn delio â hi o ddydd i ddydd.


Caiff natur wyddonol seicoleg ei bwysleisio trwy gydol y cwrs, gyda modiwlau penodol yn ymwneud â: seicoleg gymdeithasol, seicoleg ddatblygiadol, gwahaniaethau unigol, seicoleg wybyddol, a seicobioleg. Byddwch yn datblygu eich sgiliau ymchwil ac ystadegol drwy sesiynau ymarferol rheolaidd yn y labordy ac yn rhan olaf y cwrs byddwch yn cwblhau prosiect sylweddol ar bwnc o’ch dewis.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BSc Seicoleg Cod UCAS: C800 

 

Psychology accreditation

 

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top