GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Seicoleg (gyda blwyddyn sylfaen)

Seicoleg (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: 1C47

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Os ydych erioed wedi pendroni ynghylch ymddygiad pobl, a gofyn pam eu bod yn gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud, mae ein cwrs seicoleg  – a achredir gan Gymdeithas Seicoleg Prydain (BPS) – yn ddelfrydol ar gyfer eich meddwl chwilfrydig.

 

Fel myfyriwr seicoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, bydd gennych fynediad i ystod amrywiol o gyfleusterau gan gynnwys ein labordy seicometrig, efelychydd hedfan, labordy perfformiad chwaraeon uwch-dechnoleg, ciwbiclau arbrofol a labordy efelychu.


Ar y radd ymarferol hon byddwch yn darganfod y wyddoniaeth ddiddorol tu ôl i sut mae pobl yn meddwl, yn gweithredu, yn ymateb ac yn rhyngweithio.


Drwy’r cwrs cyfan byddwch yn ennill gwell dealltwriaeth o ryngweithio cymdeithasol, datblygiad yr unigolyn a’r ffordd y mae’r ymennydd yn dehongli’r wybodaeth yr ydym yn delio â hi o ddydd i ddydd.


Caiff natur wyddonol seicoleg ei phwysleisio trwy gydol y cwrs, gyda modiwlau penodol yn ymwneud â: seicoleg gymdeithasol, seicoleg ddatblygiadol, gwahaniaethau unigol, seicoleg wybyddol, a seicobioleg. Byddwch yn datblygu eich sgiliau ymchwil ac ystadegol drwy sesiynau ymarferol rheolaidd yn y labordy ac yn rhan olaf y cwrs byddwch yn cwblhau prosiect sylweddol ar bwnc o’ch dewis.

Byddwch yn cymryd rhan yn ein hymarfer hyfforddi amser real blynyddol:

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BSc Seicoleg Cod UCAS: C800 

 

367 x 83

British-Psychological-Society-Logo
tef arian

CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top