GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSC (Anrh) Sain a Fideo Proffesiynol (gyda blwyddyn sylfaen)

Sain a Fideo Proffesiynol (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: G3B5

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Dysgwch a gweithiwch mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygwyd y cwrs Sain a Fideo Proffesiynol yma mewn cydweithrediad agos â’r BBC, Skillset ac arbenigwyr diwydiant blaengar.

 

Mae’r cwrs, sy’n canolbwyntio ar archwilio technolegau cyfredol a newydd, yn berthnasol i gynhyrchu delweddau llonydd a symudol, yn ogystal â dylunio sain ar gyfer gosodweithiau, ac yn wahanol i lawer gan fod myfyrwyr yn gallu cymryd rhan yng ngweithrediad y stiwdio deledu a’r cyfleuster cynhyrchu sain o ddydd i ddydd, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr tu hwnt i’r ddarlithfa.  

 

Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol mewn ystod o sgiliau ym meysydd cyn-gynhyrchu, cynhyrchu, ôl-gynhyrchu, dylunio sain a sain byw.

 

Mae’r cwrs wedi’i ganoli o amgylch y defnydd o stiwdio deledu a recordio sain y brifysgol lle mae myfyrwyr yn archwilio’r broses o wneud ffilmiau camera unigol ac aml-gamera yn ogystal â goleuo a chaffael ar gyfer gwaith effeithiau clyweledol. Ei nod yw addysgu a datblygu sgiliau mewn gwahanol ddisgyblaethau ac mae’n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.   

 

Yn ogystal â’r stiwdio deledu, mae’r cwrs wedi ei greu o gwmpas y defnydd ymarferol o Ganolfan Diwydiannau Creadigol y brifysgol a’i hystod eang o gyfleusterau. Mae’r ganolfan yn gartref i  BBC Cymru Wales yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.


Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Sain a Fideo Proffesiynol  Côd UCAS:G3B4

 

 

 

367 x 83 

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top