Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Ffilm a Ffotograffiaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Ffilm a Ffotograffiaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: W600

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Os ydych yn chwilio am yrfa mewn ffilm a ffotograffiaeth mae ein gradd yn cynnig y cyfle ichi drafod y ddau faes yn greadigol.

 


Mae amrywiaeth eang o opsiynau gyrfaol yn y diwydiannau ffotograffiaeth, ffilm a theledu deinamig a bydd y proffesiynoldeb a'r gallu i ddatblygu'ch syniadau y byddwch yn eu datblygu drwy'r cwrs hwn yn eich galluogi i berfformio'n gryf fel datblygwr cyfryngau a darparwr cynnwys.

 

Trwy gydol y cwrs byddwch yn datblygu portffolio i arddangos eich gwaith ar yr un pryd ag elwa ar gyfleoedd i ymgymryd â briffiau 'byw'.

 

Gyda mynediad i feddalwedd safon diwydiant ar draws llwyfannau Apple a PC, byddwch yn gallu datblygu a chael hyd i'ch rôl yn y diwydiannau ffilm a ffotograffig naill ai fel darparwr delweddaeth lens creadigol, datblygwr y cyfryngau, darparwr cynnwys neu yn y diwydiannau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

 

Wrth i chi symud ymlaen byddwch yn gallu arbenigo neu barhau i astudio a defnyddio y ddau faes. Byddwch yn archwilio syniadau cyfoes trwy leoliad a gwaith stiwdio ar gyfer drama, rhaglenni dogfen, hysbysebu, cyfryngau cerddoriaeth, tirwedd, portread a mathau eraill o ddelweddau digidol ac effeithiau gweledol trwy dechnegau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

 


Yn ystod y cwrs byddwch yn datblygu ystod o sgiliau a gwybodaeth, gan gynnwys: adrodd straeon, delweddu digidol, technegau camera ar gyfer delweddau symudol a llonydd, goleuo ar gyfer stiwdio a gwaith lleoliad, golygu ac ôl-gynhyrchu. Mae'r defnydd o ffilm a ffotograffiaeth mewn lleoliad celfyddyd gain hefyd yn cael ei annog wrth i'r radd roi cymorth ichi ddod o hyd i'ch 'llais' a'ch dull o gyfathrebu. Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Dylunio: Ffilm a Ffotograffiaeth Cod UCAS: W990 neu fel gradd meistr integredig MDes Ffotograffiaeth a Ffilm&nbsp Cod UCAS:43J1

 

367 x 83

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top