GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
pam astudio blwyddyn sylfaen?

Pam astudio blwyddyn sylfaen?

Cewch eich cefnogi

O lenwi’ch cais i ddiwrnod olaf eich gradd (a thu hwnt), cewch eich cefnogi gan dimau ymroddgar Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae cyllid myfyrwyr ar gael

Gallech gyllido'ch astudiaethau - gan gynnwys eich blwyddyn sylfaen - gyda benthyciadau a grantiau myfyrwyr *

* yn amodol ar gymhwystra.

Ewch yn syth i fywyd prifysgol

Pam aros i gychwyn bywyd prifysgol? Mae blwyddyn sylfaen yn golygu gallech ymhlygu’ch hun ym mhrifysgol yn syth, ennill mwy o annibyniaeth a chwrdd ag ystod eang o bobl o wahanol gefndiroedd a diwylliannau.

Yn integredig gyda'n graddau 3-mlynedd

Mae cwblhau blwyddyn sylfaen yn llwyddiannus un golygu symud syth ymlaen i'r radd 3-mlynedd berthnasol. Felly does dim angen ail-ymgeisio i barhau'ch astudiaethau. Os ydych yn ffeindio ar ôl eich blwyddyn sylfaen buasai'n well gennych arbenigo mewn ardal wahanol - does dim pwysau i barhau - gallech newid i radd arall o fewn y ddisgyblaeth yna.

Datblygu sgiliau allweddol

Mae pob blwyddyn sylfaen yn cynnwys modiwlau craidd i'ch helpu i ddatblygu sgiliau academaidd, personol a proffesiynol allweddol i sicrhau'ch llwyddiant yn y brifysgol.

Paratowch

Os ydych wedi bod allan o addysg am ychydig neu heb y cymwysterau angenrheidiol ar gyfer mynediad i radd 3-mlynedd, bydd gradd sylfaen yn helpu chi i adeiladu'ch sgiliau, addasu i astudiaeth lefel prifysgol ac ennyn hyder yn y dosbarth.

Astudiwch fodiwlau pwnc penodol o'r cychwyn

Mae blynyddoedd sylfaen ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnwys modiwlau pwnc penodol sy'n cael eu dysgu gan arbenigwyr yn y maes o'r cychwyn. Felly does dim oedi wrth adeiladu'ch gyrfa!

Os hoffech wybod mwy, gwelwch ein A-Y cyrsiau blwyddyn sylfaen. Os nad ydych yn siŵr os mae blwyddyn sylfaen yn iawn i chi cysylltwch a byddwn yn gallu trafod eich anghenion a'ch cynghori.

Top