GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
pam astudio blwyddyn sylfaen?

Pam astudio blwyddyn sylfaen?

Cewch eich cefnogi

O lenwi’ch cais i ddiwrnod olaf eich gradd (a thu hwnt), cewch eich cefnogi gan dimau ymroddgar Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae cyllid myfyrwyr ar gael

Gallech gyllido'ch astudiaethau - gan gynnwys eich blwyddyn sylfaen - gyda benthyciadau a grantiau myfyrwyr *

* yn amodol ar gymhwystra.

Ewch yn syth i fywyd prifysgol

Pam aros i gychwyn bywyd prifysgol? Mae blwyddyn sylfaen yn golygu gallech ymhlygu’ch hun ym mhrifysgol yn syth, ennill mwy o annibyniaeth a chwrdd ag ystod eang o bobl o wahanol gefndiroedd a diwylliannau.

Yn integredig gyda'n graddau 3-mlynedd

Mae cwblhau blwyddyn sylfaen yn llwyddiannus un golygu symud syth ymlaen i'r radd 3-mlynedd berthnasol. Felly does dim angen ail-ymgeisio i barhau'ch astudiaethau. Os ydych yn ffeindio ar ôl eich blwyddyn sylfaen buasai'n well gennych arbenigo mewn ardal wahanol - does dim pwysau i barhau - gallech newid i radd arall o fewn y ddisgyblaeth yna.

Datblygu sgiliau allweddol

Mae pob blwyddyn sylfaen yn cynnwys modiwlau craidd i'ch helpu i ddatblygu sgiliau academaidd, personol a proffesiynol allweddol i sicrhau'ch llwyddiant yn y brifysgol.

Paratowch

Os ydych wedi bod allan o addysg am ychydig neu heb y cymwysterau angenrheidiol ar gyfer mynediad i radd 3-mlynedd, bydd gradd sylfaen yn helpu chi i adeiladu'ch sgiliau, addasu i astudiaeth lefel prifysgol ac ennyn hyder yn y dosbarth.

Astudiwch fodiwlau pwnc penodol o'r cychwyn

Mae blynyddoedd sylfaen ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnwys modiwlau pwnc penodol sy'n cael eu dysgu gan arbenigwyr yn y maes o'r cychwyn. Felly does dim oedi wrth adeiladu'ch gyrfa!

Os hoffech wybod mwy, gwelwch ein A-Y cyrsiau blwyddyn sylfaen. Os nad ydych yn siŵr os mae blwyddyn sylfaen yn iawn i chi cysylltwch a byddwn yn gallu trafod eich anghenion a'ch cynghori.

Top