Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Technoleg<br/> Cerddoriaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Technoleg
Cerddoriaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: W370

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae defnydd ymarferol o stiwdio recordio 24/7 y Brifysgol wrth wraidd y cwrs hwn sy’n eich galluogi i gwblhau eich cynhyrchiad proffesiynol eich hun.

Mae'r cwrs technoleg cerddoriaeth hwn wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr a allai fod o gefndir perfformio ac sy'n dymuno datblygu eu set sgiliau drwy gaffael lefel uchel o werthfawrogiad technegol fel modd o gynyddu eu potensial gyrfaol a phroffesiynol.

Mae’n ymdrin ag ystod o dechnolegau ac yn cynnwys datblygu eich portffolio eich hun o ddarnau cynhyrchu a chael mynediad i lawer o’r lleoliadau cerdd yn y cyffiniau.

Mae'r cwrs, sydd wedi'i seilio ar ddefnydd ymarferol o stiwdios sain arloesol y Brifysgol ac sy'n defnyddio’r cyfleusterau sydd wedi’u lleoli yn y Ganolfan y Diwydiannau Creadigol, yn edrych ar dechnolegau cyfredol a datblygol sy'n gysylltiedig â chynhyrchu sain, a sut y gellir defnyddio'r rhain i greu cerddoriaeth a sain ar gyfer sawl defnydd.

 

Mae yna gyfleoedd hefyd i fyfyrwyr gael profiad gwaith mewn sain byw a chynhyrchu digwyddiadau ar raddfa fawr pan ddaw gŵyl gerddoriaeth Focus Cymru, y mae'r brifysgol yn bartner iddi, i Wrecsam bob gwanwyn. Mae'r digwyddiad yn ŵyl aml-leoliad sy'n gosod chwyddwydr y diwydiant cerddoriaeth yn gadarn ar y doniau sy'n dod i'r amlwg sydd gan Gymru i'w cynnig i'r byd ac yn denu mwy na 200 o fandiau ar draws 20 o lwyfannau.

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd safonol dros dair blynedd heb flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Technoleg Cerddoriaeth Cod UCAS:J931

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top