GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Technoleg
Cerddoriaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Technoleg<br/> Cerddoriaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: W370

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae defnydd ymarferol o stiwdio recordio 24/7 y Brifysgol wrth wraidd y cwrs hwn sy’n eich galluogi i gwblhau eich cynhyrchiad proffesiynol eich hun.

Mae'r cwrs technoleg cerddoriaeth hwn wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr a allai fod o gefndir perfformio ac sy'n dymuno datblygu eu set sgiliau drwy gaffael lefel uchel o werthfawrogiad technegol fel modd o gynyddu eu potensial gyrfaol a phroffesiynol.

Mae’n ymdrin ag ystod o dechnolegau ac yn cynnwys datblygu eich portffolio eich hun o ddarnau cynhyrchu a chael mynediad i lawer o’r lleoliadau cerdd yn y cyffiniau.

Mae'r cwrs, sydd wedi'i seilio ar ddefnydd ymarferol o stiwdios sain arloesol y Brifysgol ac sy'n defnyddio’r cyfleusterau sydd wedi’u lleoli yn y Ganolfan y Diwydiannau Creadigol, yn edrych ar dechnolegau cyfredol a datblygol sy'n gysylltiedig â chynhyrchu sain, a sut y gellir defnyddio'r rhain i greu cerddoriaeth a sain ar gyfer sawl defnydd.

 

Mae yna gyfleoedd hefyd i fyfyrwyr gael profiad gwaith mewn sain byw a chynhyrchu digwyddiadau ar raddfa fawr pan ddaw gŵyl gerddoriaeth Focus Cymru, y mae'r brifysgol yn bartner iddi, i Wrecsam bob gwanwyn. Mae'r digwyddiad yn ŵyl aml-leoliad sy'n gosod chwyddwydr y diwydiant cerddoriaeth yn gadarn ar y doniau sy'n dod i'r amlwg sydd gan Gymru i'w cynnig i'r byd ac yn denu mwy na 200 o fandiau ar draws 20 o lwyfannau.

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd safonol dros dair blynedd heb flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Technoleg Cerddoriaeth Cod UCAS:J931

 

 

367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top