Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Marchnata (gyda blwyddyn sylfaen)*

BA (Anrh)
Marchnata (gyda blwyddyn sylfaen)*

Côd UCAS: 239N

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Sut a pham yr ydym yn dewis y pethau yr ydym yn ei brynu? Beth sy'n dylanwadu ar bobl? Os oes gennych ddiddordeb mawr mewn ymdygiad pobl a sut, drwy farchnata, y gall yr wybodaeth hon ddylanwadu ar ymddygiad, bydd ein gradd yn rhoi'r gallu ichi gael gyrfa o hyn.

 

Mae ein gradd busnes, marchnata ac ymddygiad defnyddwyr yn edrych ar y meddwl gwyddonol diweddaraf ym maes seicoleg a marchnata gan gynnwys niwro-farchnata, gwneud penderfyniadau ac hysbysebu yn ogystal â chael profiad ymarferol gan ddefnyddio’r offer ymchwil seicolegol diweddaraf megis sbectol tracio-llygaid, synwyryddion Ymateb Croen Galfanig a chamerâu tracio wyneb.

 

Yn ystod eich blwyddyn olaf byddwch yn gallu cyfuno popeth y byddwch chi wedi ei ddysgu i ymgymryd â phrosiect yn gwiethio gyda busnes i ddatrys problem busnes go-iawn.

 

Mae gan Ysgol Busnes Gogledd Cymru gysylltiadau rhagorol gydag ystod o gyrff ymchwil masnachol sydd wedi gweithio gyda rhai o’r brandiau mwyaf yn y byd, gan gynnwys Tesco, Unilever, a Nestlé. Fel rhan o’r cwrs yma, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i glywed darlithoedd gwadd gan ystod o ymarferwyr, gan roi’r cyfle iddynt ddatblygu eu rhwydwaith o gysylltiadau.

 

Yn ogystal â'ch gradd, wrth raddio byddwch hefyd yn derbyn Diploma lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) gwerth £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

 

*Yn amodol ar ddilysu Fel rhan o’i phrosesau sicrhau ansawdd a gwella parhaus, mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu cyrsiau newydd ac sydd wedi’u diweddaru. Mae manylion y cyrsiau hyn yn cael eu cymeradwyo ar hyn o bryd ac maent yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y caiff y rhaglenni eu dilysu, caiff manylion y cwrs eu cadarnhau.

 

Caiff y rhan fwyaf o’r cyrsiau sy’n dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; ond nid yw hyn wedi’i warantu ac os na fydd y cwrs yn mynd ymlaen fel y’i trefnwyd, neu os caiff ei ddiwygio’n sylweddol, bydd y brifysgol yn rhoi gwybod i chi a chaiff cymorth ei roi i’r rheiny sydd wedi cael cynnig lle er mwyn dod o hyd i gwrs arall sy’n addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Busnes, Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr Cod UCAS: 350T

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top