GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Marchnata (gyda blwyddyn sylfaen)

Marchnata (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: 239N

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Sut a pham yr ydym yn dewis y pethau yr ydym yn ei brynu? Beth sy'n dylanwadu ar bobl? Os oes gennych ddiddordeb mawr mewn ymdygiad pobl a sut, drwy farchnata, y gall yr wybodaeth hon ddylanwadu ar ymddygiad, bydd ein gradd yn rhoi'r gallu ichi gael gyrfa o hyn.

 

Mae ein gradd busnes, marchnata ac ymddygiad defnyddwyr yn edrych ar y meddwl gwyddonol diweddaraf ym maes seicoleg a marchnata gan gynnwys niwro-farchnata, gwneud penderfyniadau ac hysbysebu yn ogystal â chael profiad ymarferol gan ddefnyddio’r offer ymchwil seicolegol diweddaraf megis sbectol tracio-llygaid, synwyryddion Ymateb Croen Galfanig a chamerâu tracio wyneb.

 

Yn ystod eich blwyddyn olaf byddwch yn gallu cyfuno popeth y byddwch chi wedi ei ddysgu i ymgymryd â phrosiect yn gwiethio gyda busnes i ddatrys problem busnes go-iawn.

 

Mae gan Ysgol Busnes Gogledd Cymru gysylltiadau rhagorol gydag ystod o gyrff ymchwil masnachol sydd wedi gweithio gyda rhai o’r brandiau mwyaf yn y byd, gan gynnwys Tesco, Unilever, a Nestlé. Fel rhan o’r cwrs yma, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i glywed darlithoedd gwadd gan ystod o ymarferwyr, gan roi’r cyfle iddynt ddatblygu eu rhwydwaith o gysylltiadau.

 

Yn ogystal â'ch gradd, wrth raddio byddwch hefyd yn derbyn Diploma lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) gwerth £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn Aelod Efydd o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes ac felly gall ein myfyrwyr busnes ddefnyddio ystod o fuddion megis gwasanaethau ymgynghorol a hwb eDdysgu'r gymdeithas. 

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Busnes, Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr Cod UCAS: 350T

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top