Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Marchnata (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Marchnata (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
239N
Bl Mynediad
2017
2018
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch
trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Sut a pham yr ydym yn dewis y pethau yr ydym yn ei brynu? Beth sy'n dylanwadu ar bobl? Os oes gennych ddiddordeb mawr mewn ymdygiad pobl a sut, drwy farchnata, y gall yr wybodaeth hon ddylanwadu ar ymddygiad, bydd ein gradd yn rhoi'r gallu ichi gael gyrfa o hyn.

 

Mae ein gradd busnes, marchnata ac ymddygiad defnyddwyr yn edrych ar y meddwl gwyddonol diweddaraf ym maes seicoleg a marchnata gan gynnwys niwro-farchnata, gwneud penderfyniadau ac hysbysebu yn ogystal â chael profiad ymarferol gan ddefnyddio’r offer ymchwil seicolegol diweddaraf megis sbectol tracio-llygaid, synwyryddion Ymateb Croen Galfanig a chamerâu tracio wyneb.

 

Yn ystod eich blwyddyn olaf byddwch yn gallu cyfuno popeth y byddwch chi wedi ei ddysgu i ymgymryd â phrosiect yn gwiethio gyda busnes i ddatrys problem busnes go-iawn.

 

Mae gan Ysgol Busnes Gogledd Cymru gysylltiadau rhagorol gydag ystod o gyrff ymchwil masnachol sydd wedi gweithio gyda rhai o’r brandiau mwyaf yn y byd, gan gynnwys Tesco, Unilever, a Nestlé. Fel rhan o’r cwrs yma, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i glywed darlithoedd gwadd gan ystod o ymarferwyr, gan roi’r cyfle iddynt ddatblygu eu rhwydwaith o gysylltiadau.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Busnes, Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr Cod UCAS: 350T

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top