GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Marchnata (gyda blwyddyn sylfaen)

Marchnata (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: 239N

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Sut a pham yr ydym yn dewis y pethau yr ydym yn ei brynu? Beth sy'n dylanwadu ar bobl? Os oes gennych ddiddordeb mawr mewn ymdygiad pobl a sut, drwy farchnata, y gall yr wybodaeth hon ddylanwadu ar ymddygiad, bydd ein gradd yn rhoi'r gallu ichi gael gyrfa o hyn.

 

Mae ein gradd busnes, marchnata ac ymddygiad defnyddwyr yn edrych ar y meddwl gwyddonol diweddaraf ym maes seicoleg a marchnata gan gynnwys niwro-farchnata, gwneud penderfyniadau ac hysbysebu yn ogystal â chael profiad ymarferol gan ddefnyddio’r offer ymchwil seicolegol diweddaraf megis sbectol tracio-llygaid, synwyryddion Ymateb Croen Galfanig a chamerâu tracio wyneb.

 

Yn ystod eich blwyddyn olaf byddwch yn gallu cyfuno popeth y byddwch chi wedi ei ddysgu i ymgymryd â phrosiect yn gwiethio gyda busnes i ddatrys problem busnes go-iawn.

 

Mae gan Ysgol Busnes Gogledd Cymru gysylltiadau rhagorol gydag ystod o gyrff ymchwil masnachol sydd wedi gweithio gyda rhai o’r brandiau mwyaf yn y byd, gan gynnwys Tesco, Unilever, a Nestlé. Fel rhan o’r cwrs yma, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i glywed darlithoedd gwadd gan ystod o ymarferwyr, gan roi’r cyfle iddynt ddatblygu eu rhwydwaith o gysylltiadau.

 

Yn ogystal â'ch gradd, wrth raddio byddwch hefyd yn derbyn Diploma lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) gwerth £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

 

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Busnes, Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr Cod UCAS: 350T

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo

CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top