GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Rheolaeth Adnoddau Dynol (gyda blwyddyn sylfaen)

Rheolaeth Adnoddau Dynol (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: HRMF

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 ML (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Os ydych yn edrych am yrfa gyda chyfleoedd i ddylanwadu ar agweddau diri o fudiad ac i chwarae rhan mewn dylanwadu ar benderfyniadau strategol busnes, yna mae'r rhaglen yma i chi.

Mae arweinyddion busnes yn aml yn dweud: 'pobl yw ein hadnodd mwyaf gwerthfawr'. O fewn y rhaglen BA RhAD byddwch yn dysgu damcaniaeth busnes cyffredinol a damcaniaeth AD penodol. Yn ogystal, byddwch yn dysgu ac ymarfer rhai o'r sgiliau busnes/AD craidd sy'n drosglwyddadwy ar draws y sector busnes ehangach. Ein nod yw creu sylfaen cadarn i chi adeiladu eich gyrfa busnes arni, gyda gwybodaeth a sgiliau mewn AD i wneud y mwyaf o'r 'ased gwerthfawr' yma.

Yn Ysgol Fusnes Gogledd Cymru mae pob myfyriwr yn buddio o gysylltiadau'r brifysgol i fusnes, gyda mwy na 1,500 partner diwydiant byd-eang gan gynnwys cewri'r byd cyllid - KPMG, Grant Thornton, Santander a DTCC. Mae'r cysylltiadau yma'n darparu cyfleoedd lleoliad gwaith i'n myfyrwyr yn ogystal â sesiynau rhwydweithio a datblygiad. Bydd myfyrwyr sy'n graddio o'r rhaglen hefyd yn gallu symud ymlaen i'n rhaglen meistr mewn RhAD, wedi'i achredu gan y CIPD.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) a bydd pawb sy'n graddio hefyd yn derbyn Diploma/Tystysgrif lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y CMI gwerth £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo

cwrdd â'r staff


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top