GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Rheolaeth Adnoddau Dynol (gyda blwyddyn sylfaen)

Rheolaeth Adnoddau Dynol (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: HRMF

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 ML (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Os ydych yn edrych am yrfa gyda chyfleoedd i ddylanwadu ar agweddau diri o fudiad ac i chwarae rhan mewn dylanwadu ar benderfyniadau strategol busnes, yna mae'r rhaglen yma i chi.

Mae arweinyddion busnes yn aml yn dweud: 'pobl yw ein hadnodd mwyaf gwerthfawr'. O fewn y rhaglen BA RhAD byddwch yn dysgu damcaniaeth busnes cyffredinol a damcaniaeth AD penodol. Yn ogystal, byddwch yn dysgu ac ymarfer rhai o'r sgiliau busnes/AD craidd sy'n drosglwyddadwy ar draws y sector busnes ehangach. Ein nod yw creu sylfaen cadarn i chi adeiladu eich gyrfa busnes arni, gyda gwybodaeth a sgiliau mewn AD i wneud y mwyaf o'r 'ased gwerthfawr' yma.

Yn Ysgol Fusnes Gogledd Cymru mae pob myfyriwr yn buddio o gysylltiadau'r brifysgol i fusnes, gyda mwy na 1,500 partner diwydiant byd-eang gan gynnwys cewri'r byd cyllid - KPMG, Grant Thornton, Santander a DTCC. Mae'r cysylltiadau yma'n darparu cyfleoedd lleoliad gwaith i'n myfyrwyr yn ogystal â sesiynau rhwydweithio a datblygiad. Bydd myfyrwyr sy'n graddio o'r rhaglen hefyd yn gallu symud ymlaen i'n rhaglen meistr mewn RhAD, wedi'i achredu gan y CIPD.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) a bydd pawb sy'n graddio hefyd yn derbyn Diploma/Tystysgrif lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y CMI gwerth £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo

cwrdd â'r staff


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top