Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Rheoli Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Rheoli Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: 2SKW

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae twristiaeth yn un o brif ddiwydiannau Prydain ers degawdau lawer, gydag ymwelwyr cartref a thramor yn mwynhau hyfrydwch y DU, o'i golygfeydd prydferth a thirnodau i'n hatyniadau a’n henebion byd-enwog.

 

Mae'r sector yn newid ac mae'n un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf yn y wlad, ac mae’r radd hon yn dod ag elfennau newydd o dwristiaeth i'r amlwg, gan gyfuno gwasanaethau i gwsmeriaid a lletygarwch gyda rheoli digwyddiadau a ffactorau allweddol eraill sy'n gysylltiedig â'r arena adloniant.

 

Cafodd llwyddiant y radd hon ei adlewyrchu yn Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2015, a ddangosodd fod 88% o'n myfyrwyr busnes yn teimlo eu bod wedi gwella lefel eu datblygiad a hyder personol yn sylweddol. Rydym yn cyflawni hyn drwy weithio'n agos gyda nhw i ddeall eu galluoedd a'u meysydd ar gyfer gwella er mwyn harneisio eu potensial unigol.


Mae'r modiwlau yn ysgogol ac yn ysgogi'r meddwl, maent yn cwmpasu pynciau hanfodol yn ogystal â themâu busnes arbenigol. Mae ein gradd yn darparu cyfleoedd ymarferol i ddatblygu creadigrwydd, dyfeisgarwch, chwilfrydedd myfyrwyr a'u gallu i gyfrannu at dwf parhaus twristiaeth yn y DU. Mae teithiau maes a phrosiectau ymarferol go-iawn yn elfen allweddol, ac felly hefyd ddarlithiau gwadd gan arweinwyr diwydiant.


Rydym yn angerddol am ragoriaeth i bob un o'n myfyrwyr ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn eu graddau. Yn y semester cyntaf blwyddyn academaidd 2015/16, cafodd mwy na 85% o fyfyrwyr Ysgol Busnes Gogledd Cymru radd 2: 1 neu uwch, sydd yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac yn profi bod ein ffocws nid yn unig ar gyflwyno graddau arloesol a pherthnasol, ond hefyd ar gefnogi ein myfyrwyr i ennill y canlyniadau gorau posibl.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel gradd dros dair blynedd BA (Anrh) Lletygarwch, Twristiaeth a rheoli Digwyddiadau Cod UCAS:P0L2

 

TEF Welsh Silver logo words RBG

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top