GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Rheoli Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: 2SKW

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Datblygwch sgiliau ymarferol ochr yn ochr â gwybodaeth hanfodol angenrheidiol ar gyfer gyrfa yn y diwydiant lletygarwch, twristiaeth a rheolaeth digwyddiadau ar ein gradd ymroddgar.

Mae modiwlau yn gyffrous ac yn ennyn meddyliau. Maent yn delio a thestunau busnes cyn symud ymlaen i fodiwlau uwch yn darparu ystod o wybodaeth a phrofiad megis rheoli a gweithredu digwyddiadau, rheolaeth denu ymwelwyr, marchnata gwasanaeth a pherthynas, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a rheolaeth adnoddau dynol.

Fel rhan o'r radd byddwn yn darparu pob myfyriwr gyda phrofiad ymarferol uniongyrchol gan gynnwys rheolaeth digwyddiad go iawn. Gall hefyd gynnwys y cyfle i gymryd lleoliad gwaith bydd yn mwyhau eich CV a rhagolygon gyrfa.

Mae'r cwrs wedi'u hachredu gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) ac mae'n holl fyfyrwyr sy'n graddio hefyd yn derbyn Diploma/Tystysgrif lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan CMI werth mwy na £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn Aelod Efydd o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes ac felly gall ein myfyrwyr busnes ddefnyddio ystod o fuddion megis gwasanaethau ymgynghorol a hwb eDdysgu'r gymdeithas. 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel gradd dros dair blynedd BA (Anrh) Lletygarwch, Twristiaeth a rheoli Digwyddiadau Cod UCAS:P0L2

 

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top