Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Rheoli Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Rheoli Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: 2SKW

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Datblygwch sgiliau ymarferol ochr yn ochr â gwybodaeth hanfodol angenrheidiol ar gyfer gyrfa yn y diwydiant lletygarwch, twristiaeth a rheolaeth digwyddiadau ar ein gradd ymroddgar.

Mae modiwlau yn gyffrous ac yn ennyn meddyliau. Maent yn delio a thestunau busnes cyn symud ymlaen i fodiwlau uwch yn darparu ystod o wybodaeth a phrofiad megis rheoli a gweithredu digwyddiadau, rheolaeth denu ymwelwyr, marchnata gwasanaeth a pherthynas, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a rheolaeth adnoddau dynol.

Fel rhan o'r radd byddwn yn darparu pob myfyriwr gyda phrofiad ymarferol uniongyrchol gan gynnwys rheolaeth digwyddiad go iawn. Gall hefyd gynnwys y cyfle i gymryd lleoliad gwaith bydd yn mwyhau eich CV a rhagolygon gyrfa.

Mae'r cwrs wedi'u hachredu gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) ac mae'n holl fyfyrwyr sy'n graddio hefyd yn derbyn Diploma/Tystysgrif lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan CMI werth mwy na £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel gradd dros dair blynedd BA (Anrh) Lletygarwch, Twristiaeth a rheoli Digwyddiadau Cod UCAS:P0L2

 

TEF Welsh Silver logo words RBG

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top