GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Iechyd a Lles y Cyhoedd (gyda blwyddyn sylfaen)

Iechyd a Lles y Cyhoedd (gyda blwyddyn sylfaen)

lleoliadau

gwaith ar gael


cysylltiadau

cryf gyda cyflogwyr lleol


Hyblyg

dulliau dysgu hyblyg


Côd UCAS: 6YA2

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 8 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?
Oes diddordeb gennych mewn iechyd a lles? Ydych eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl? Os felly, dyma'r rhaglen i chi.

Mae helpu pobl i fyw bywydau iachach a'u hatal rhag mynd yn wael yn fwriadau sydd wrth galon iechyd cyhoeddus. Mae'r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol yn wynebu galw digynsail, felly mae hyrwyddo iechyd da ac atal iechyd gwael yn hollbwysig. Mae eisoes nifer o swyddi newydd a chyffrous ar gael i raddedigion iechyd a lles y cyhoedd, o ddatblygu ymgyrchoedd hyrwyddo i ragnodi cymdeithasol a thaclo anghydraddoldebau iechyd.

Bydd myfyrwyr yn:

  • cael eu cyflwyno i ystod eang o herion iechyd sydd yn effeithio'r genedl, yn cynnwys gordewdra, camddefnydd sylweddau, unigrwydd, iechyd meddwl a llygredd air, a byddwn yn dysgu sut gallwn ni ymateb i'r herion hyn.
  • dysgu am ymddygiadau iechyd mewn camau bywyd gwahanol - plentyndod, ieuengrwydd, oedolaeth a henaint - a sut i helpu gwahanol boblogaethau mabwysiadau arferion iach a newid rhai niweidiol.
  • datblygu eich hunanymwybyddiaeth a llythrennedd emosiynol, ynghyd â sgiliau adlewyrchu a rhyngbersonol - sydd i gyd yn hanfodol i weithio'n effeithlon ym maes iechyd cyhoeddus.

 

Mae'r cwrs hwn ar gael hefyd fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Iechyd a Lles Cod UCAS: L510

Beth am fynychu un o’n sesiynau dosbarth meistr i ddarganfod mwy am y cwrs a chwrdd â’n darlithwyr?  

 

 

TEF Welsh Silver logo words RBG

 

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top