GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol
a Diwylliannol &
Ysgrifennu Creadigol
gyda blwyddyn sylfaen

Hanes Cymdeithasol <br> a Diwylliannol & <br> Ysgrifennu Creadigol <br> gyda blwyddyn sylfaen

lleoliadau

gwaith ar gael


astudiwch

themau cymdeithasol a diwylliannol pwysig


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: SWFY

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd hon ar gyfer pobl sy'n dymuno cyfuno'r gwaith ymarferol o ysgrifennu gyda sylfaen gadarn mewn gwybodaeth a chyd-destun hanesyddol.

Bydd y rhaglen yn:

  • datblygu'ch ymwybyddiaeth o ofynion cyhoeddi ac angen yn y farchnad er mwyn ichi ddod yn gyfarwydd â sut mae'r diwydiant llenyddol yn gweithio a'r hyn sydd ei angen i fodloni golygyddion
  • eich cyflwyno i ystod amrywiol o themau a gweithgareddau o ddisgybliaethau Hanes, Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol, Theatr a Chyfryngau

Byddwch yn:

  • dysgu sut i ysgrifennu yn greadigol ar gyfer oedolion a phlant mewn barddoniaeth, rhyddiaith ac ar gyfer y radio a'r sgrin 
  • gallu perffeithio eich sgiliau ysgrifennu ochr yn ochr â sgiliau archwilio'r hanesydd, trwy astudio pynciau amrywiol o ystod eang o gyfnodau hanesyddol, gan ddatblygu sgiliau allweddol megis ymchwil, dadansoddi a chyfathrebu
  • buddio o awyrgylch astudio cwbl gefnogol gyda thim o ddarlithwyr â chysylltiadau agos i'r byd ysgrifennu.

 

 

 

367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top