GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol
a Diwylliannol &
Ysgrifennu Creadigol
gyda blwyddyn sylfaen

Hanes Cymdeithasol <br> a Diwylliannol & <br> Ysgrifennu Creadigol <br> gyda blwyddyn sylfaen

lleoliadau

gwaith ar gael


1af yng Nghymru

am foddhad myfyrwyr*


1af yn y DU

am foddhad cyffredinol*


Côd UCAS: SWFY

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd hon ar gyfer pobl sy'n dymuno cyfuno'r gwaith ymarferol o ysgrifennu gyda sylfaen gadarn mewn gwybodaeth a chyd-destun hanesyddol.

Bydd y rhaglen yn:

  • datblygu'ch ymwybyddiaeth o ofynion cyhoeddi ac angen yn y farchnad er mwyn ichi ddod yn gyfarwydd â sut mae'r diwydiant llenyddol yn gweithio a'r hyn sydd ei angen i fodloni golygyddion
  • eich cyflwyno i ystod amrywiol o themau a gweithgareddau o ddisgybliaethau Hanes, Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol, Theatr a Chyfryngau

Byddwch yn:

  • dysgu sut i ysgrifennu yn greadigol ar gyfer oedolion a phlant mewn barddoniaeth, rhyddiaith ac ar gyfer y radio a'r sgrin 
  • gallu perffeithio eich sgiliau ysgrifennu ochr yn ochr â sgiliau archwilio'r hanesydd, trwy astudio pynciau amrywiol o ystod eang o gyfnodau hanesyddol, gan ddatblygu sgiliau allweddol megis ymchwil, dadansoddi a chyfathrebu
  • buddio o awyrgylch astudio cwbl gefnogol gyda thim o ddarlithwyr â chysylltiadau agos i'r byd ysgrifennu
  • *astudio mewn maes pwnc hanes sydd cyntaf yng Nghymru ac yn neg uchaf y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn y Complete University Guide 2021.  
  • *astudio mewn maes pwnc hanes sydd yn gyntaf yn y DU ar gyfer boddhad cyffredinol, Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020.

 

 

367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top