GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol
a Diwylliannol gyda
Blwyddyn Sylfaen

Hanes Cymdeithasol <br> a Diwylliannol gyda <br> Blwyddyn Sylfaen

lleoliadau

gwaith ar gael


astudiwch

themau cymdeithasol a diwylliannol pwysig


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: SHFY

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Bydd astudio Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cyflwyno themâu fel teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth a phropaganda i chi – o gyfnod y Rhufeiniaid i’r oes fodern.

 

Ochr yn ochr ag addysgu rheolaidd yn y dosbarth, mae ymweliadau hefyd â thai gwledig, archifau hanesyddol a safleoedd o bwysigrwydd hanesyddol. Mae’r rhain yn cynnig elfen ymarferol gref yn ymwneud â’r radd ac maent yn annog cysylltiad ag ystod eang o ffynonellau a phrofiadau. Rydym hefyd yn cynnig modiwl lleoliad gwaith mewn lleoliad hanesyddol o’ch dewis.

 

Mae ein gradd wedi’i chynllunio i fod yn amrywiol ac yn bleserus, gyda ffocws ar elfennau ymchwiliol a dadansoddol astudio hanesyddol. Mae’r ffocws hwn yn arwain at ystod eang o yrfaoedd. Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio fel athrawon, awduron, dadansoddwyr ariannol, ac aelodau’r proffesiwn cyfreithiol. 

 

Bydd y Flwyddyn Sylfaen mewn Dyniaethau yn cyflwyno myfyrwyr i ystod amrywiol o themau a gweithgareddau o'r disgybliaethau Hanes, Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol, Theatr a Chyfryngau.


CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top