GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol
a Diwylliannol gyda
Blwyddyn Sylfaen

Hanes Cymdeithasol <br> a Diwylliannol gyda <br> Blwyddyn Sylfaen

lleoliadau

gwaith ar gael


yn 10 cyntaf

y DU am foddhad myfyrwyr*


1af yng Ngymru

am foddhad myfyrwyr*


Côd UCAS: SHFY

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Bydd astudio Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cyflwyno themâu fel teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth a phropaganda i chi – o gyfnod y Rhufeiniaid i’r oes fodern.

*Mae ein maes pwnc hanes wedi ei raddio'n gyntaf yng Nghymru ac yn y 10 cyntaf yn y DU am foddhad myfyrwyr, Complete University Guide 2021.

*Mae ein maes pwnc hanes wedi ei raddio'n gyntaf yn y DU am foddhad cyffredinol, Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020.

Ochr yn ochr ag addysgu rheolaidd yn y dosbarth, mae ymweliadau hefyd â thai gwledig, archifau hanesyddol a safleoedd o bwysigrwydd hanesyddol. Mae’r rhain yn cynnig elfen ymarferol gref yn ymwneud â’r radd ac maent yn annog cysylltiad ag ystod eang o ffynonellau a phrofiadau. Rydym hefyd yn cynnig modiwl lleoliad gwaith mewn lleoliad hanesyddol o’ch dewis.

 

Mae ein gradd wedi’i chynllunio i fod yn amrywiol ac yn bleserus, gyda ffocws ar elfennau ymchwiliol a dadansoddol astudio hanesyddol. Mae’r ffocws hwn yn arwain at ystod eang o yrfaoedd. Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio fel athrawon, awduron, dadansoddwyr ariannol, ac aelodau’r proffesiwn cyfreithiol. 

 

Bydd y Flwyddyn Sylfaen mewn Dyniaethau yn cyflwyno myfyrwyr i ystod amrywiol o themau a gweithgareddau o'r disgybliaethau Hanes, Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol, Theatr a Chyfryngau.

I've checked the spreadsheet and there are two days that I took in February, 19 and 20, missing from the spreadsheet.

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top