GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Dylunio Graffeg (gyda blwyddyn sylfaen)

Dylunio Graffeg (gyda blwyddyn sylfaen)

Briff Go Iawn

gweithiwch ar waith i gleientiaid byd real


Cyfleusterau Cyfoes

yn ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol


Ymweliadau

gydag arddangosfeydd, cynadleddau a chwmnïau dylunio


Côd UCAS: W290

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

  

Byddwch yn datblygu profiad a gwybodaeth am ystod eang o dechnegau dylunio graffeg ac amlgyfryngau drwy'r cwrs fydd yn eich galluogi i gyflawni rolau'n llwyddiannus yn y diwydiant hwn sy'n prysur ehangu.

 

Bydd y meysydd a gwmpesir yn cynnwys hysbysebu, teipograffeg, golygu, pecynnu, brandio, dylunio gwe, dylunio gosodiadau, cyfathrebu symudol, teledu rhyngweithiol, a graffeg symudol.

 

Mae cyfleoedd i weithio ar 'briffiau byw' drwy ein cysylltiadau yn y diwydiant fydd yn eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau datrys problemau a'r gallu i gyflawni briff gan gleient y bydd eu hangen arnoch drwy gydol eich gyrfa.

 

Wrth i chi symud ymlaen trwy'r radd byddwch yn gallu datblygu eich arddull unigol ac yn dysgu sut i gyfathrebu eich syniadau.


Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Dylunio Graffeg Cod UCAS:W991 neu fel gradd meistr integredig MDes Dylunio Graffeg Cod UCAS:21C5

 

 

 367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top