Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Dylunio Graffeg (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Dylunio Graffeg (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
W290
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

  

Byddwch yn datblygu profiad a gwybodaeth am ystod eang o dechnegau dylunio graffeg ac amlgyfryngau drwy'r cwrs fydd yn eich galluogi i gyflawni rolau'n llwyddiannus yn y diwydiant hwn sy'n prysur ehangu.

 

Bydd y meysydd a gwmpesir yn cynnwys hysbysebu, teipograffeg, golygu, pecynnu, brandio, dylunio gwe, dylunio gosodiadau, cyfathrebu symudol, teledu rhyngweithiol, a graffeg symudol.

 

Mae cyfleoedd i weithio ar 'briffiau byw' drwy ein cysylltiadau yn y diwydiant fydd yn eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau datrys problemau a'r gallu i gyflawni briff gan gleient y bydd eu hangen arnoch drwy gydol eich gyrfa.

 

Mae myfyrwyr yn y gorffennol wedi cael cydnabyddiaeth drwy ennill Gwobrau Pensil Melyn o'r D&AD (Gwobrau Myfyrwyr Celf a Dylunio Prydain) a prif wobrau o'r CSD (Cymdeithas Siartredig y Dylunwyr).

 

Wrth i chi symud ymlaen trwy'r radd byddwch yn gallu datblygu eich arddull unigol ac yn dysgu sut i gyfathrebu eich syniadau.


Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Dylunio Graffeg Cod UCAS:W991 neu fel gradd meistr integredig MDes Dylunio Graffeg Cod UCAS:21C5

 367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top