GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Dylunio Graffeg (gyda blwyddyn sylfaen)

Dylunio Graffeg (gyda blwyddyn sylfaen)

Briff Go Iawn

gweithiwch ar waith i gleientiaid byd real


Cyfleusterau Cyfoes

yn ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol


Ymweliadau

gydag arddangosfeydd, cynadleddau a chwmnïau dylunio


Côd UCAS: W290

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

  

Byddwch yn datblygu profiad a gwybodaeth am ystod eang o dechnegau dylunio graffeg ac amlgyfryngau drwy'r cwrs fydd yn eich galluogi i gyflawni rolau'n llwyddiannus yn y diwydiant hwn sy'n prysur ehangu.

 

Bydd y meysydd a gwmpesir yn cynnwys hysbysebu, teipograffeg, golygu, pecynnu, brandio, dylunio gwe, dylunio gosodiadau, cyfathrebu symudol, teledu rhyngweithiol, a graffeg symudol.

 

Mae cyfleoedd i weithio ar 'briffiau byw' drwy ein cysylltiadau yn y diwydiant fydd yn eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau datrys problemau a'r gallu i gyflawni briff gan gleient y bydd eu hangen arnoch drwy gydol eich gyrfa.

 

Wrth i chi symud ymlaen trwy'r radd byddwch yn gallu datblygu eich arddull unigol ac yn dysgu sut i gyfathrebu eich syniadau.


Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Dylunio Graffeg Cod UCAS:W991 neu fel gradd meistr integredig MDes Dylunio Graffeg Cod UCAS:21C5

 

 

 367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top