Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Celfyddyd Gemau (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Celfyddyd Gemau (gyda blwyddyn sylfaen)

Cod UCAS
305G
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn? 

Mae'r cwrs newydd hwn sy'n cael ei lywio gan syniadau ac sydd wedi ei seilio ar ddatblygu sgiliau'n cynnwys popeth o gelf gysyniadol i Fodelu 3D, Cerflunio 3D, Datblygu Cymeriadau a Chreu Lefelau.

 

Byddwch yn rhan o radd sydd ag arloesedd a chreadigrwydd wrth ei wraidd wrth ichi wneud cysyniad yn realiti drwy arlunio digidol a modelu 3D; y paratoad perffaith ar gyfer gyrfa mewn diwydiant cyffrous, cyflym sy'n werth bilynau bob blwyddyn.

 

Yn ystod eich astudiaethau byddwch yn datblygu profiad yn y sgiliau a'r technegau dylunio a ddefnyddir i newid prosiectau o'r cysyniad i'r sgrîn drwy gyfrwng arlunio digidol, modelu 3D, cerflunio 3D, animeiddio 3D ac injan gêm.

 

Bydd hyn yn cynnwys cymysu sgiliau dylunio a sgiliau technegol megis dylunio a chreu amgylcheddau/cymeriadau, Modelu 3D, gwaeadu, dylunio lefelau, creu levelau, briffiau byw a chynhyrchu gêmau. Mae'r cwrs yn darparu astudiaeth eang o gelfyddyd gêmau a chelfyddyd gysyniol, â phwyslais ar arloesi, dylunio ar chreadigrwydd yn hytrach na'r rhaglennu ac agweddau technegol y diwydiant gêmau gan ddefnyddio'r meddalwedd safon diwydiant diweddaraf a llawer mwy. Cewch chi hefyd y cyfle i fod yn ymarferol a gweithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ar brosiectau go-iawn i helpu i ddatblygu'ch sgiliau a'ch profiad.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Celfyddyd Gêmau Cod UCAS: 305D neu fel opsiwn meistr integredig dros bedair blynedd  MDes Celfyddyd Gêmau* côd UCAS: 305F 

 

 TEF Welsh Silver logo words RBG

 

*Mae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. Er mwyn gwneud hyn mae gennym amserlen ar gyfer cymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru rhai presennol. Mae rhai yn aros am eu tro yn y cylch cymeradwyo ac yn cael eu nodi fel rhai sy'n 'amodol ar gael eu dilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu bydd manylion yn cael eu diwygio yn awtomatig. Yn achos y cyrsiau hynny a restrir fel rhai sy'n amodol ar gael eu dilysucysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 am wybodaeth bellach. Unwaith y caiff rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani ei dilysu, cewch eich hysbysu am y manylion. Os nad ydych yn hapus gyda'r newidiadau a wnaed ac yn dymuno tynnu eich dewis yn ôlbydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top