GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Celfyddyd Gemau (gyda blwyddyn sylfaen)

Celfyddyd Gemau (gyda blwyddyn sylfaen)

cysylltiadau

cryf gyda diwydiant


mynediad

i Ganolfan y Diwydiannau Creadigol


1AF YNG NGHYMRU

yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019*


Côd UCAS: 305G

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn? 

Mae'r cwrs newydd hwn sy'n cael ei lywio gan syniadau ac sydd wedi ei seilio ar ddatblygu sgiliau'n cynnwys popeth o gelf gysyniadol i Fodelu 3D, Cerflunio 3D, Datblygu Cymeriadau a Chreu Lefelau.

 

Byddwch yn rhan o radd sydd ag arloesedd a chreadigrwydd wrth ei wraidd wrth ichi wneud cysyniad yn realiti drwy arlunio digidol a modelu 3D; y paratoad perffaith ar gyfer gyrfa mewn diwydiant cyffrous, cyflym sy'n werth bilynau bob blwyddyn.

 

Yn ystod eich astudiaethau byddwch yn datblygu profiad yn y sgiliau a'r technegau dylunio a ddefnyddir i newid prosiectau o'r cysyniad i'r sgrîn drwy gyfrwng arlunio digidol, modelu 3D, cerflunio 3D, animeiddio 3D ac injan gêm.

 

Bydd hyn yn cynnwys cymysu sgiliau dylunio a sgiliau technegol megis dylunio a chreu amgylcheddau/cymeriadau, Modelu 3D, gwaeadu, dylunio lefelau, creu levelau, briffiau byw a chynhyrchu gêmau. Mae'r cwrs yn darparu astudiaeth eang o gelfyddyd gêmau a chelfyddyd gysyniol, â phwyslais ar arloesi, dylunio ar chreadigrwydd yn hytrach na'r rhaglennu ac agweddau technegol y diwydiant gêmau gan ddefnyddio'r meddalwedd safon diwydiant diweddaraf a llawer mwy. Cewch chi hefyd y cyfle i fod yn ymarferol a gweithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ar brosiectau go-iawn i helpu i ddatblygu'ch sgiliau a'ch profiad.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Celfyddyd Gêmau Cod UCAS: 305D neu fel opsiwn meistr integredig dros bedair blynedd  MDes Celfyddyd Gêmau* côd UCAS: 305F 

 

 TEF Welsh Silver logo words RBG

 


CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top