GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Hyfforddi
Pêldroed a'r
Arbenigwr Perfformiad (gyda blwyddyn sylfaen)

Hyfforddi</br>Pêldroed 
a'r </br>Arbenigwr Perfformiad
(gyda blwyddyn sylfaen)

dyluniwyd

mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru


Hyfforddiant

gweithiwch tuag at drwyddedau hyfforddi CBC ac UEFA


Cyfarwyddyd

a gwybodaeth arbenigol sy'n cwmpasu'r tirlun academaidd a phêl-droed


Côd UCAS: 6M0P

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

 

Mae’r radd Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad yn rhaglen arloesol sy’n cyfuno gwobrau hyfforddi pêl-droed mewn cwrs academaidd.

Cynlluniwyd y radd mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) i baratoi myfyrwyr sy’n dymuno gweithio fel hyfforddwr neu arbenigwr perfformiad (Ffisiolegydd, Seicolegydd, Dadansoddwr Perfformiad neu Swyddog Datblygu) ym maes pêl-droed. Bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn datblygu sgiliau hyfforddi ymarferol yn ogystal a datblygu dealltwriaeth o’r defnydd o wyddor chwaraeon (ffisioleg, seicoleg, dadansoddi perfformiad) a chyd-destun cymdeithasol y gêm.

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn gweithio tuag at Wobr Arweinwyr Pel-droed (Lefel 1), Tystysgrif C (Lefel 2) Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) a thrwydded hyfforddi UEFA B (Lefel 3). Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r rhaglen yn datblygu sgiliau i weithio gyda thimau pêl-droed ieuenctid ac uwch ar lefel perfformiad uchel.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel gradd dros dair blynedd BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad Cod UCAS: 6M0Q

 

 

 

 

 

Football-Association-of-Wales-Trust-Logo

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top