GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Hyfforddi
Pêldroed a'r
Arbenigwr Perfformiad (gyda blwyddyn sylfaen)

Hyfforddi</br>Pêldroed 
a'r </br>Arbenigwr Perfformiad
(gyda blwyddyn sylfaen)

dyluniwyd

mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru


Hyfforddiant

gweithiwch tuag at drwyddedau hyfforddi CBC ac UEFA


Cyfarwyddyd

a gwybodaeth arbenigol sy'n cwmpasu'r tirlun academaidd a phêl-droed


Côd UCAS: 6M0P

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

 

Mae’r radd Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad yn rhaglen arloesol sy’n cyfuno gwobrau hyfforddi pêl-droed mewn cwrs academaidd.

Cynlluniwyd y radd mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) i baratoi myfyrwyr sy’n dymuno gweithio fel hyfforddwr neu arbenigwr perfformiad (Ffisiolegydd, Seicolegydd, Dadansoddwr Perfformiad neu Swyddog Datblygu) ym maes pêl-droed. Bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn datblygu sgiliau hyfforddi ymarferol yn ogystal a datblygu dealltwriaeth o’r defnydd o wyddor chwaraeon (ffisioleg, seicoleg, dadansoddi perfformiad) a chyd-destun cymdeithasol y gêm.

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn gweithio tuag at Wobr Arweinwyr Pel-droed (Lefel 1), Tystysgrif C (Lefel 2) Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) a thrwydded hyfforddi UEFA B (Lefel 3). Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r rhaglen yn datblygu sgiliau i weithio gyda thimau pêl-droed ieuenctid ac uwch ar lefel perfformiad uchel.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel gradd dros dair blynedd BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad Cod UCAS: 6M0Q

 

 

 

 

 

Football-Association-of-Wales-Trust-Logo

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top