GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Celfyddyd Gain (gyda blwyddyn sylfaen)

Celfyddyd Gain (gyda blwyddyn sylfaen)

cyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


teithiwch

astudiwch dramor gyda'r rhaglen Erasmus


Gofod stiwdio

o ansawdd uchel mewn ysgol celf draddodiadol


Côd UCAS: W100

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Cewch archwilio lluniadu, arlunio, cerflunio, gosod, cyfryngau digidol fideo a lensa gwneud printiau ac wedyn cymryd y cyfle i arbenigo, cyfuno meysydd neu i barhau i fod yn eang eich diddordebau. Byddwch yn gallu datblygu'n artist annibynnol creadigol gyda chyfleoedd i ymgymryd â gwaith wedi'i gomisynu, arddansog eich gwaith mewn arddangosiadau a cystadlu mewn cystadleuaethau.

 

Byddwch yn datblgu'ch dawn artistig eich hunan a dysgu sut i ddefnyddio sgiliau'n greadigol a dewis deunyddiau i fynegi'ch syniadau. Bydd ein stiwdios yn eich galluogi i brofi syniadau a dysgu nid yn unig drwy wneud, ond hefyd drwy broses o osod, ail-osod ac ailgyflunio'ch gwaith.

  

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Celfyddydau Cain Cod UCAS: W000 

 

 


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top