Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod (+ bl. sylfaen)

BA (Anrh)
Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod (+ bl. sylfaen)

Côd UCAS: 14L1

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r gymuned, plant a theuluoedd wrth graidd y cwrs yma. Gydag astudiaeth academaidd a phrofiad gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau cymunedol, byddwch yn cael dealltwriaeth ragorol o faterion sy’n ymwneud â phlant, pobl ifanc a theuluoedd a’u datblygiad cyfannol.

 

Mewn ymateb i agendâu llywodraeth leol a chenedlaethol (yng Nghymru a Lloegr),  gan gynnwys tlodi, hawliau plant a chynhwysiant cymdeithasol, mae'r radd hon yn defnyddio dull aml-asiantaethol. Mae'r cwrs yn cwmpasu holl agweddau pwysig gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, gan gynnwys deddfwriaeth lywodraethol a sut mae'n effeithio ar y ddarpariaeth.

 

Gan dynnu ar amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys cymdeithaseg, seicoleg, athroniaeth, addysg, iechyd y cyhoedd a hawliau dynol, mae'r cwrs yn edrych ar y ddynameg newidiol mewn plentyndod, teuluoedd a chymunedau, gan arfogi graddedigion sfeirniadol wybodus â sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth mewn ystod o sectorau. Mae hefyd yn cynnig llwybr arall i faes addysgu.

 

Gallwch hefyd dewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod Cod UCAS:X162

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top