GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod (+ bl. sylfaen)*

Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod (+ bl. sylfaen)*

Côd UCAS: 14L1

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r gymuned, plant a theuluoedd wrth graidd y cwrs yma. Gydag astudiaeth academaidd a phrofiad gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau cymunedol, byddwch yn cael dealltwriaeth ragorol o faterion sy’n ymwneud â phlant, pobl ifanc a theuluoedd a’u datblygiad cyfannol.

 

Gan dynnu ar amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys cymdeithaseg, seicoleg, athroniaeth, addysg, iechyd y cyhoedd a hawliau dynol, mae'r cwrs yn edrych ar y ddynameg newidiol mewn plentyndod, teuluoedd a chymunedau, gan arfogi graddedigion sfeirniadol wybodus â sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth mewn ystod o sectorau. Mae hefyd yn cynnig llwybr arall i faes addysgu.

*Yn amodol ar ddilysu 

Gallwch hefyd dewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod Cod UCAS:X162

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Top