Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod (+ bl. sylfaen)

BA (Anrh)
Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod (+ bl. sylfaen)

Côd UCAS
14L1
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r gymuned, plant a theuluoedd wrth graidd y cwrs yma. Gydag astudiaeth academaidd a phrofiad gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau cymunedol, byddwch yn cael dealltwriaeth ragorol o faterion sy’n ymwneud â phlant, pobl ifanc a theuluoedd a’u datblygiad cyfannol.

 

Mewn ymateb i agendâu llywodraeth leol a chenedlaethol (yng Nghymru a Lloegr),  gan gynnwys tlodi, hawliau plant a chynhwysiant cymdeithasol, mae'r radd hon yn defnyddio dull aml-asiantaethol. Mae'r cwrs yn cwmpasu holl agweddau pwysig gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, gan gynnwys deddfwriaeth lywodraethol a sut mae'n effeithio ar y ddarpariaeth.

 

Gan dynnu ar amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys cymdeithaseg, seicoleg, athroniaeth, addysg, iechyd y cyhoedd a hawliau dynol, mae'r cwrs yn edrych ar y ddynameg newidiol mewn plentyndod, teuluoedd a chymunedau, gan arfogi graddedigion sfeirniadol wybodus â sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth mewn ystod o sectorau. Mae hefyd yn cynnig llwybr arall i faes addysgu.

 

Gallwch hefyd dewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Astudiaethau Teuluoedd a Phlentyndod Cod UCAS:X162

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top