Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
758D
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Llaneurgain
Ymgeisiwch
trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau ymhlith nifer ddethol yn y Du sy'n canolbwyntio ar y berthynas rhwng ceffyl a dyn, rhywbeth a ystyrir yn fwyfwy aml fel rhywbeth sy'n ganolog i ddatblygiad y diwydiant marchogaeth.

 

Cynhelir y cwrs ar ein campws gwledig Llaneurgain, bydd gennych fynediad i gyfleusterau marchogaeth ymarferol ardderchog, mae'r radd yn adeiladu ar hanes hir cadarn y brifysgol  o addysgu gwyddor ymddygiad a cheffylau,

 

Mae partneriaethau gyda busnesau lleol yn helpu i ddarparu sgiliau a phrofiad sy'n berthnasol i ddiwydiant, a threfnir siaradwyr gwadd ac ymweliadau addysgiadol drwy gydol y cwrs. Darperir hyfforddiant am ddim ar gyfer arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain ochr yn ochr â'r radd, ynghyd â £100 tuag at arholiad ceffylau galwedigaethol o'ch ddewis.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau  Cod UCAS: D422

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top