GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau (gyda blwyddyn sylfaen)

Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau (gyda blwyddyn sylfaen)

hyfforddiant

ar gyfer arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain


£100

tuag at arholiadau ceffylau galwedigaethol


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: 758D

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Llaneurgain

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau ymhlith nifer ddethol yn y Du sy'n canolbwyntio ar y berthynas rhwng ceffyl a dyn, rhywbeth a ystyrir yn fwyfwy aml fel rhywbeth sy'n ganolog i ddatblygiad y diwydiant marchogaeth.

 

Cynhelir y cwrs ar ein campws gwledig Llaneurgain, bydd gennych fynediad i gyfleusterau marchogaeth ymarferol ardderchog, mae'r radd yn adeiladu ar hanes hir cadarn y brifysgol  o addysgu gwyddor ymddygiad a cheffylau,

 

Mae partneriaethau gyda busnesau lleol yn helpu i ddarparu sgiliau a phrofiad sy'n berthnasol i ddiwydiant, a threfnir siaradwyr gwadd ac ymweliadau addysgiadol drwy gydol y cwrs. Darperir hyfforddiant am ddim ar gyfer arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain ochr yn ochr â'r radd, ynghyd â £100 tuag at arholiad ceffylau galwedigaethol o'ch ddewis.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau  Cod UCAS: D422

 

 

367 x 83


Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top