GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol & Saesneg (gyda blywddyn sylfaen)

Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol & Saesneg (gyda blywddyn sylfaen)

cyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: QV31

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Rhennwch eich astudiaethau rhwng y ddau bwnc hyn sy'n cyd-fynd yn wych â'i gilydd. Os ydych yn mwynhau ymchwilio i'r gorffennol yn ogystal â darllen a thrafod llyfrau a syniadau, dyma'r cyfuniad delfrydol ichi.

Cewch astudio themâu o'r Oesoedd Canol yng Nghymru, Prydain ac Ewrop hyd at y Dadeni a Hanes y cyfnod modern yr un pryd ag astudio Saesneg. Gallwch gyfuno'ch dadansoddiad o'r bydoedd sy'n cael eu creu mewn ffuglen ag ymchwilio i'r realiti cymdeithasol a gwleidyddol a'u cynhyrchodd.

Bydd y ddau bwnc yn eich helpu i ddod yn feirniad, yn feddyliwr dadansoddol ac yn ysgrifennwr medrus ac yn agor ystod eang o gyfleoedd gyrfaol ichi.

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top