GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Ysgrifennu Creadigol
& Saesneg gyda
blwyddyn sylfaen

Ysgrifennu Creadigol<br>& Saesneg gyda<br>blwyddyn sylfaen

Cyntaf

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu*


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: CEFY

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'n radd BA Anrh Ysgrifennu Creadigol a Saesneg yn darparu myfyrwyr gyda'r cyfle i astudio sawl genre ac arddull o destunau llenyddol o fewn ystod eang o gyfnodau hanesyddol er mwyn rhoi dealltwriaeth i chi o sut mae llenyddiaeth yn gynnyrch diwylliant a'r ffordd y mae wedi datblygu dros amser.

 

Bydd y rhaglen yn:

  • eich darparu gyda phrofiad o ymarfer ysgrifennu yn ogystal ag ymgysylltiad gyda'r broses o gynhyrchiad testunol a ymgymerwyd gan ysgrifenwyr.
  • eich cyfarparu gyda sgiliau angenrheidiol, cymwysterau a phrofiad i gychwyn gyrfa mewn ystod eang o broffesiynau

 

Bydd myfyrwyr yn:

  • ennill gwybodaeth o agweddau damcaniaethol beirniadol gyda sgiliau meddwl yn ddadansoddol
  • dysgu bod cyfansoddiad yn gysylltiedig â drafftio, golygu a gloywi a bydd y gwaith rydych yn ei wneud un arwain at gwblhad a gwerthusiad cynnyrch gorffenedig
  • datblygu a dangos sgiliau dadansoddol drwy'r ffurf traethawd ac eich ymarfer eich hun
  • datblygu dealltwriaeth dda o ymarfer diwydiant a buddio o femorandwm cytundeb Glyndŵr gyda Llenyddiaeth Cymru.

 

 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top