GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BEng (Anrhydedd) Peirianneg Drydanol ac Electronig (gyda blwyddyn sylfaen)*

Peirianneg Drydanol ac Electronig (gyda blwyddyn sylfaen)*

cysylltiadau

cryf gyda diwydiant


canolfan

cefnogaeth mewn mathemateg


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: H603

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 Mae ehangiad cyflym parhaus technoleg yn galw am beirianwyr electronig a thrydanol cymwys a medrus. Bydd astudio peirianneg drydanol ac electronig yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd cyffrous, gan eich arfogi â sgiliau peirianneg technegol yn ogystal ag arbenigedd mewn technoleg, cyfathrebu a dylunio.

 

O astudio'r flwyddyn sylfaen, bydd dysgwyr yn gallu datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau o ddisgyblaethau ar sail peirianneg a ffyrdd o'u cymhwyso sy'n helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio a llwyddiant mewn gradd beirianneg.

 

Ar y radd ymarferol hon, byddwch yn defnyddio ein cyfleusterau uwch ar y safle i'ch helpu i baratoi ar gyfer gofynion gweithio yn y diwydiant hwn.

 

Gan ddefnyddio ein labordai dylunio â chymorth cyfrifiadurol (CAD), electroneg a pheirianneg, cewch eich hyfforddi mewn pecynnau meddalwedd safon y diwydiant i ddarparu'r holl sgiliau technegol fydd eu hangen arnoch.

 

Byddwch yn ymchwilio i ddamcaniaeth peirianneg drydanol ac electronig ac yna'n troi eich dysgu'n arfer, gan ddatblygu sgiliau mewn CAD, cymwysiadau cyfrifiadurol, rheoli busnes a rheoli prosiectau.

 

Byddwch hefyd yn darganfod pynciau arbenigol lle byddwch yn astudio electroneg analog a digidol, dylunio meddalwedd, prosesu signalau digidol, peirianneg reoli, meicobroseswyr, systemau radio a systemau rheoli diwydiannol.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen tair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BEng (Anrhydedd) Peirianneg Drydanol ac Electronig Cod UCAS:H600

 

 *Yn amodol ar ail-achredu 

 

 

engineering-council-accredited-degree-logo

CWRDD Â'R STAFF


Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top