GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BEng (Anrhydedd) Peirianneg Drydanol ac Electronig (gyda blwyddyn sylfaen)*

Peirianneg Drydanol ac Electronig (gyda blwyddyn sylfaen)*

cysylltiadau

cryf gyda diwydiant


canolfan

cefnogaeth mewn mathemateg


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: H603

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 Mae ehangiad cyflym parhaus technoleg yn galw am beirianwyr electronig a thrydanol cymwys a medrus. Bydd astudio peirianneg drydanol ac electronig yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd cyffrous, gan eich arfogi â sgiliau peirianneg technegol yn ogystal ag arbenigedd mewn technoleg, cyfathrebu a dylunio.

 

O astudio'r flwyddyn sylfaen, bydd dysgwyr yn gallu datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau o ddisgyblaethau ar sail peirianneg a ffyrdd o'u cymhwyso sy'n helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio a llwyddiant mewn gradd beirianneg.

 

Ar y radd ymarferol hon, byddwch yn defnyddio ein cyfleusterau uwch ar y safle i'ch helpu i baratoi ar gyfer gofynion gweithio yn y diwydiant hwn.

 

Gan ddefnyddio ein labordai dylunio â chymorth cyfrifiadurol (CAD), electroneg a pheirianneg, cewch eich hyfforddi mewn pecynnau meddalwedd safon y diwydiant i ddarparu'r holl sgiliau technegol fydd eu hangen arnoch.

 

Byddwch yn ymchwilio i ddamcaniaeth peirianneg drydanol ac electronig ac yna'n troi eich dysgu'n arfer, gan ddatblygu sgiliau mewn CAD, cymwysiadau cyfrifiadurol, rheoli busnes a rheoli prosiectau.

 

Byddwch hefyd yn darganfod pynciau arbenigol lle byddwch yn astudio electroneg analog a digidol, dylunio meddalwedd, prosesu signalau digidol, peirianneg reoli, meicobroseswyr, systemau radio a systemau rheoli diwydiannol.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen tair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BEng (Anrhydedd) Peirianneg Drydanol ac Electronig Cod UCAS:H600

 

 *Yn amodol ar ail-achredu 

 

 

engineering-council-accredited-degree-logo

CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top