GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA)(gyda blwyddyn sylfaen)*

Addysg (ADY/AAA)(gyda blwyddyn sylfaen)*

lleoliadau

lleoliadau gwaith ar gael


cyfoes

modiwlau sy'n adlewyrchu blaenoriaethau addysg y llywodraeth


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: 1X53

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r BA (Anrh) Addysg (ADY/AAA) yn rhaglen israddedig ar gyfer y rhai hynny sy'n chwilio am yrfa'n cefnogi dysgwyr ardraws y sectorau mewn lleoliadau addysg, megis ysgolion prif lif, unedau darpariaeth adnoddau, ysgolion arbennig, darpariaeth ôl orfodol neu o fewn gwasanaethau cefnogi awdurdod lleol.

Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i ddatblygu gwybodaeth arbenigol, sgiliau a phrofiad gwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer trosglwyddo’n uniongyrchol i’r gweithle, neu symud ymlaen i addysgu trwy Dystysgrif Addysg Gynradd i Raddedigion (TAR) neu gymhwyster ôl-orfodol (PcET). Mae opsiynau gyrfaol ychwanegol yn cynnwys gwaith cyflogedig mewn lleoliadau addysg anffurfiol neu symud ymlaen i astudiaeth bellach.

Trwy gyfuno modiwlau a addysgir a phrofiadau lleoliad mewn ystod o leoliadau, bydd ein graddau yn eich galluogi i gydberthyn polisi theori ac ymarfer dysgu ac addysgu i ystod o ddysgwyr. Mae'r dull rhyngddisgyblaethol yn cynnwys agweddau cymdeithasegol, hanesyddol, seicolegol, athronyddol a chyfoes addysg.


Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Addysg (Anghenion Dysgu Ychwanegol/Anghenion Addysgol Arbennig)  Cod UCAS: 3B49 

*Yn amodol ar ddilysu

FfRha

 


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top