Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Addysg (ADY/AAA)(gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Addysg (ADY/AAA)(gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
1X53
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r rhaglen BA (Anrh) Addysg yn dilyn dau lwybr – mae'r BA (Anrh) Addysg (Anghenion Dysgu Ychwanegol/Anghenion Addysgol Arbennig) a'r BA (Anrh) (Sgiliau Cwnsela a Seicoleg) yn rhaglenni israddedig ar gyfer pobl sy’n dymuno cael gyrfa'n cefnogi dysgwyr trwy’r sectorau mewn lleoliadau addysgol, megis ysgolion prif ffrwd, unedau darparu adnoddau, ysgolion arbennig, darpariaeth ôl-orfodol neu o fewn gwasanaethau cefnogi awdurdodau lleol.  

 

Mae’r cyrsiau yn gyfle i ddatblygu gwybodaeth arbenigol, sgiliau a phrofiad gwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer trosglwyddo’n uniongyrchol i’r gweithle, neu symud ymlaen i addysgu trwy Dystysgrif Addysg Gynradd i Raddedigion (TAR) neu gymhwyster Ôl-orfodol (PcET).  Mae opsiynau gyrfaol ychwanegol yn cynnwys gwaith cyflogedig mewn lleoliadau addysg anffurfiol neu symud ymlaen i astudiaeth bellach.

 

Trwy gyfuno modiwlau a addysgir a phrofiadau lleoliad mewn ystod o leoliadau, bydd ein graddau yn eich galluogi i gydberthyn polisi theori ac ymarfer dysgu ac addysgu i ystod o ddysgwyr. Mae'r dull rhyngddisgyblaethol yn cynnwys agweddau cymdeithasegol, hanesyddol, seicolegol, athronyddol a chyfoes addysg.


Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Addysg (Anghenion Dysgu Ychwanegol/Anghenion Addysgol Arbennig)  Cod UCAS: 3B49 

 

TEF Welsh Silver logo words RBG

 

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top