Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Addysg (ADY/AAA)(gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Addysg (ADY/AAA)(gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: 1X53

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r rhaglen BA (Anrh) Addysg yn dilyn dau lwybr – mae'r BA (Anrh) Addysg (Anghenion Dysgu Ychwanegol/Anghenion Addysgol Arbennig) a'r BA (Anrh) (Sgiliau Cwnsela a Seicoleg) yn rhaglenni israddedig ar gyfer pobl sy’n dymuno cael gyrfa'n cefnogi dysgwyr trwy’r sectorau mewn lleoliadau addysgol, megis ysgolion prif ffrwd, unedau darparu adnoddau, ysgolion arbennig, darpariaeth ôl-orfodol neu o fewn gwasanaethau cefnogi awdurdodau lleol.  

 

Mae’r cyrsiau yn gyfle i ddatblygu gwybodaeth arbenigol, sgiliau a phrofiad gwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer trosglwyddo’n uniongyrchol i’r gweithle, neu symud ymlaen i addysgu trwy Dystysgrif Addysg Gynradd i Raddedigion (TAR) neu gymhwyster Ôl-orfodol (PcET).  Mae opsiynau gyrfaol ychwanegol yn cynnwys gwaith cyflogedig mewn lleoliadau addysg anffurfiol neu symud ymlaen i astudiaeth bellach.

 

Trwy gyfuno modiwlau a addysgir a phrofiadau lleoliad mewn ystod o leoliadau, bydd ein graddau yn eich galluogi i gydberthyn polisi theori ac ymarfer dysgu ac addysgu i ystod o ddysgwyr. Mae'r dull rhyngddisgyblaethol yn cynnwys agweddau cymdeithasegol, hanesyddol, seicolegol, athronyddol a chyfoes addysg.


Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Addysg (Anghenion Dysgu Ychwanegol/Anghenion Addysgol Arbennig)  Cod UCAS: 3B49 

 

TEF Welsh Silver logo words RBG

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top