GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch (gyda blwyddyn sylfaen)*

Seiberddiogelwch (gyda blwyddyn sylfaen)*

wedi'i hachredu

gan Gymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS)


ymchwil

cyfrifiadura sy'n arwain y byd yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: H098

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae Seiberddiogelwch yn faes sy’n prysur ehangu gyda chyfleoedd gyrfaol cyffrous. Mae technolegau a gwasanaeth digidol yn cynorthwyo’r rhan fwyaf o agweddau ar fywyd cyfoes, gan gynnwys ffonau symudol, llechi, cyfrifiaduron, setiau teledu, systemau awtomasiwn, cyfrifon banc, gofal iechyd, ac addysg. Mae sicrhau bod y wybodaeth hon yn ddiogel, a bod gwasanaethau’n cael eu cynnal, yn gyfrifoldeb ar ymarferwyr seiberddiogelwch ac arbenigwyr diogelwch cyfrifiaduron; y math o unigolyn y bydd ein cwrs yn ei ddatblygu yn achos graddedigion llwyddiannus.

 

Mae’r angen am sgiliau ac arbenigedd Seiberddiogelwch wedi dod yn fater o bwys dros y blynyddoedd diwethaf, yn y DU ac yn fyd-eang. Gwnaeth y prinder o ran gofynion sgiliau diogelwch technoleg gynyddu rhwng 2013 a 2015 o 56% i 62% a disgwylir i’r bwlch yma barhau i gynyddu i 75% erbyn 2019, yn ôl astudiaeth Frost a Sullivan 2015 (ISC) Global Information Security Workforce Study. Yn fyr, mae’r adroddiad yn dangos bod y galw am bersonél seiberddiogelwch yn fwy na’r hyn sydd ar gael a bod cyflogau hynod uchel ar gyfer swyddi yn y sector honno.

 

Mae’r angen am ymarferwyr seiberddiogelwch medrus, o bob cefndir, wedi’i gydnabod gan Lywodraeth y DU a lansiodd Strategaeth Genedlaethol Seiberddiogelwch 2016-2021 sy’n ymrwymo i fuddsoddi £1.9 biliwn dros gyfnod o bum mlynedd er mwyn datblygu sgiliau a swyddi yn y maes, ochr yn ochr ag agor y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol newydd ym mis Ionawr 2017.

 

Mae’r rhaglen BSc (Anrhydedd) Seiberddiogelwch gyda Blwyddyn Sylfaen yn mynd i’r afael â datblygiadau mewn seiberddiogelwch trwy ddealltwriaeth ddofn am ddiogelwch TG, hacio, fforensig, a thechnolegau’r dyfodol a rhai newydd sy’n gysylltiedig â’r maes yma sy’n prysur newid. Nid yw ein cwrs, a ddatblygwyd i fod yn unol â’n cryfderau ymchwil yn yr adran gyfrifiadura, yn ymwneud â theori yn unig; byddwch yn cael y cyfle i ymgymryd â phrosiectau go iawn yn ystod eich ail flwyddyn a’ch trydedd flwyddyn, gan eich paratoi i weithio yn y diwydiant.

  

Mae myfyrwyr yn cael cyfleoedd i greu a ffurfweddu systemau cyfrifiadurol a rhwydwaith, yn ogystal â’r systemau cefnogi sydd eu hangen er mwyn iddynt weithio’n effeithiol mewn amrywiaeth o amgylcheddau cynhyrchu. Yn ogystal, mae’r cwrs hefyd yn archwilio’r materion sy’n gysylltiedig â rheoli’r mathau yma o systemau ac, yn arbennig, agweddau angenrheidiol diogelwch rhwydwaith. 

 

Mae’r radd hon yn cyfuno agweddau ar gyfrifiadureg, rhaglennu cyfrifiadurol, technolegau rhwydwaith, a datblygu meddalwedd gydag arbenigeddau diogelwch cyfrifiadurol. Byddwch yn ennill dealltwriaeth am seiberddiogelwch, technolegau newydd a datblygiadau yn y dyfodol ac yn dysgu trwy dasgau ymarferol i’ch galluogi i ddod yn ymarferydd amryddawn a gwybodus.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Seiberddiogelwch Cod UCAS: 8L6D

Profi cyn prynu: beth am gymryd ein cwrs byr Cyflwyniad i Seiberddiogelwch?

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

 

367 x 83

 

 

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top