Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Seiberddiogelwch (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Seiberddiogelwch (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
H098
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Noder bod yr wybodaeth a ddangosir ar y dudalen hon yn gyfredol ac yn gywir ac yn disodli'r wybodaeth a geir ym mhrosbectws 2018.

 

Mae Seiberddiogelwch yn faes sy’n prysur ehangu gyda chyfleoedd gyrfaol cyffrous. Defnyddir ystod o ddulliau telegyfathrebu fel technoleg ddi-wifr a’r rhyngrwyd yn ein bywyd bob dydd ac sy’n hanfodol i ddiwydiant.

 

Datblygwyd ein graddau deinamig newydd er mwyn gwella eich rhagolygon gyrfaol trwy weithio ar leoliadau gwaith a phrosiectau byw go-iawn ac er mwyn cwrdd ag anghenion y diwydiant TG yn y dyfodol.

 

Wedi’i ddatblygu i fod yn unol â’n cryfderau ymchwil o fewn yr adran gyfrifiadura, mae ein cwrs yn ymwneud â mwy na dim ond theori, ac fe gewch gyfle i ymgymryd a phrosiectau bywyd go-iawn yn eich ail a thrydedd blwyddyn, gan eich paratoi ar gyfer gwaith o fewn y diwydiant.

 

Nod y cwrs yw mynd i’r afael â’r datblygiadau ym maes telegyfathrebu. Gan ei fod yn cael ei gyflenwi o fewn yr adran gyfrifiadura, mae’n canolbwyntio ar gyflenwi datrysiadau cyfrifiadurol a’r protocolau sy’n gysylltiedig â’r dechnoleg yma.

 

Bydd astudio Seiberddiogelwch yn darparu myfyrwyr gyda dealltwriaeth ddofn o deleffoni protocol y rhyngrwyd (IP) a thechnolegau newydd ac arfaethedig sy’n gysylltiedig â’r maes hwn.

 

Mae myfyrwyr yn cael cyfleoedd i greu a ffurfweddu system delegyfathrebu yn ogystal â’r systemau cefnogi sydd eu hangen er mwyn iddynt weithio mewn amgylchedd cynhyrchu. Mae’r cwrs hefyd yn archwilio’r materion sy’n gysylltiedig â rheoli’r mathau yma o systemau ac, yn arbennig, agweddau angenrheidiol diogelwch rhwydwaith. 

 

Mae’r radd hon yn cyfuno agweddau o gyfrifiadureg, rhaglennu cyfrifiadurol a datblygu meddalwedd gyda rhai elfennau o beirianneg drydanol. Byddwch yn dod i ddeall y theori y tu ôl o delegyfathrebu, technegau newydd a datblygiadau’r dyfodol ac yn dysgu trwy dasgau ymarferol gan eich galluogi i fod yn ymarferydd amryddawn a gwybodus.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Seiberddiogelwch Cod UCAS: 8L6D

367 x 83

 

 

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top