GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Ysgrifennu Creadigol
gyda blwyddyn sylfaen

Ysgrifennu Creadigol <br> gyda blwyddyn sylfaen <br>

Archwilio

ystod o naratif, drama, a barddoniaeth


Datblygu

sgiliau i gychwyn gyrfa mewn ystod eang o broffesiynau


ARIAN

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: CWFY

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Bydd ein gradd BA Anrh Ysgrifennu Creadigol yn rhoi'r cyfle i chi i ddysgu am ac ymarfer technegau ysgrifennu a chymhwyso'r sgiliau hynny mewn ffyrdd gwreiddiol a dychmygol.

 

Bydd myfyrwyr yn:

 

  • Archwilio ystod o naratif, drama, a barddoniaeth, yn edrych yn agos ar gyfansoddiad, drafftio, golygu a gloywi darnau o ysgrifennu
  • Archwilio ymarfer ysgrifennu yn ogystal ag ymgysylltiad gyda'r prosesau cynhyrchu testunol mae ysgrifenwyr yn ymgymryd â hwy dros gyfnodau a genrau.
  • Datblygu ac arddangos sgiliau dadansoddol drwy ffurf traethawd a'ch ymarfer eich hun
  • Ennill sgiliau, cymwysterau a phrofiad hanfodol i gychwyn gyrfa mewn ystod eang o broffesiynau
  • Datblygu dealltwriaeth dda o ymarfer diwydiant ac yn buddio o femorandwm cytundeb Glyndŵr gyda Llenyddiaeth Cymru

Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top