GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Ysgrifennu Creadigol
gyda blwyddyn sylfaen

Ysgrifennu Creadigol <br> gyda blwyddyn sylfaen <br>

Archwilio

ystod o naratif, drama, a barddoniaeth


Datblygu

sgiliau i gychwyn gyrfa mewn ystod eang o broffesiynau


ARIAN

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: CWFY

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Bydd ein gradd BA Anrh Ysgrifennu Creadigol yn rhoi'r cyfle i chi i ddysgu am ac ymarfer technegau ysgrifennu a chymhwyso'r sgiliau hynny mewn ffyrdd gwreiddiol a dychmygol.

 

Bydd myfyrwyr yn:

 

  • Archwilio ystod o naratif, drama, a barddoniaeth, yn edrych yn agos ar gyfansoddiad, drafftio, golygu a gloywi darnau o ysgrifennu
  • Archwilio ymarfer ysgrifennu yn ogystal ag ymgysylltiad gyda'r prosesau cynhyrchu testunol mae ysgrifenwyr yn ymgymryd â hwy dros gyfnodau a genrau.
  • Datblygu ac arddangos sgiliau dadansoddol drwy ffurf traethawd a'ch ymarfer eich hun
  • Ennill sgiliau, cymwysterau a phrofiad hanfodol i gychwyn gyrfa mewn ystod eang o broffesiynau
  • Datblygu dealltwriaeth dda o ymarfer diwydiant ac yn buddio o femorandwm cytundeb Glyndŵr gyda Llenyddiaeth Cymru

Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top