Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cyfrifiadura Creadigol (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Cyfrifiadura Creadigol (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
I477
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae cyfrifiadura creadigol ar flaen y gad yn y technolegau creadigol.

 

Mae ein cyrsiau cyfrifiadura yn y cyfryngau creadigol wedi eu cynllunio i roi amgyff rediad i chi o gymwysiadau a rhaglenni creadigol, gan ddatblygu eich dealltwriaeth o gynrychioliadau, technegau a chymwysiadau digidol sain a gweledol, yn ogystal a systemau rhyngweithiol.

 

Mae’r rhain yn gyrsiau aml-ddisgyblaeth sy’n cwmpasu pob agwedd ar dechnolegau amlgyfrwng cyfredol a rhai newydd, egwyddorion dylunio gwybodaeth ar gyfer cyfathrebu eff eithiol a dulliau o ddatblygu a rheoli meddalwedd.

 

Mae’n pwysleisio datrys problemau yn greadigol a sgiliau rheoli prosiect, yn ogystal ag agweddau esthetig a thechnegol y cyfrwng.

 

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu am egwyddorion y cyfryngau digidol, gan roi sylfaen i chi fynd ymlaen ac archwilio syniadau a chysyniadau dylunio. Byddwch yn ymchwilio i ystod eang o elfennau yn y cyfryngau digidol a’u cymwysiadau gan gynnwys graffeg 2D a 3D, animeiddio, rhyngweithio pobl â chyfrifiaduron, creu a dylunio gwefan, golygu fideo a chysyniadau sain.

 

Byddwch yn gallu defnyddio amrywiaeth eang o becynnau meddalwedd yn y cyfryngau digidol, ac yn gallu cymhwyso’r rhain i gynhyrchu amrywiaeth o fathau gwahanol o gyfryngau digidol. Byddwch hefyd yn gallu integreiddio’r mathau hyn o gyfryngau i gynhyrchu safleoedd gwe soffistigedig.

 

Yn ogystal, byddwch yn datblygu sgiliau i reoli a chynhyrchu arteff actau mewn prosiectau mawr, gan weithio ar eich pen eich hun ac o fewn grwpiau mwy.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn gradd dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen)  BSc (Anrh) Cyfrifiadura Creadigol Cod UCAS: I478

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top