GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu gyda Blwyddyn Sylfaen

Rheoli Adeiladu gyda Blwyddyn Sylfaen

dewis

i astudio'n hyblyg


lleoliad diwydiannol

Mae lleoliadau diwydiannol yn rhan hanfodol o’r rhaglen ac yn cynnig cyfleoedd posib am waith yn y dyfodol o fewn y diwydiant. 


achredu

gan Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB)


Côd UCAS: 18R7

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae’r diwydiant adeiladu’n un o sectorau cyflogaeth fwyaf y DU ac mae angen cyflenwad cyson o reolwyr i redeg prosiectau adeiladu a pheirianneg sifil o bob faint.

 

Mae’r radd BSc(Anrh) Rheoli Adeiladu’n gymhwyster delfrydol i’r rhai sydd eisiau cydnabyddiaeth o’u gwaith caled a’u harbenigedd mewn diwydiant adeiladu bywiog a heriol. 

 

 Ar y cwrs, gallwch:

  • astudio’n llawn neu ran amser
  • ehangu’ch diddordeb ac atgyfnerthu’ch dealltwriaeth o sut mae prosiectau’n cael eu creu, rheoli, adeiladu a’u gweithredu ar ôl eu cwblhau
  • manteisio ar opsiynau gyrfa amrywiol mewn rheolaeth adeiladu, a bod mor amrywiol neu arbenigol ac yr hoffwch wrth ddilyn eich uchelgeisiau ac amcanion personol. 

 

Mae'r cwrs hefyd ar gael fel rhaglen dros dair blynedd heb y flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu Cod UCAS:K222

 

 

 367 x 83

CIOB logo

cwrdd â'r staff


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top