Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Rheoli Adeiladu gyda Blwyddyn Sylfaen

BSc (Anrh)
Rheoli Adeiladu gyda Blwyddyn Sylfaen

Côd UCAS: 18R7

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Bydd y myfyrwyr hynny sydd efallai heb gymwysterau academaidd traddodiadol ond sydd â naill ai brofiad o, neu ddiddordeb brwd yn y diwydiant adeiladu yn cael bod y cwrs hwn yn fynediad delfrydol i broffesiwn enfawr ac amrywiol iawn y Rheolwr Adeiladu.

Byddwch yn gweithio gyda grŵp un o fyfyrwyr o'r un meddylfryd i feithrin sgiliau sylfaenol sy'n uniongyrchol berthnasol i Adeiladu cyn symud ymlaen i lefelau gradd israddedig.

Mae graddedigion o'r cwrs hwn wedi symud ymlaen i amrywiaeth eang o swyddi gydag adeiladwyr tai o bwys, cwmnïau adeiladu masnachol arbenigol a meysydd eraill mwy cyffredinol. Mae rhai wedi cymryd swyddi dramor ac mae dros 90% o'r holl raddedigion yn mynd i mewn i swyddi uniongyrchol berthnasol.‌

 

Mae'r cwrs hefyd ar gael fel rhaglen dros dair blynedd heb y flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu Cod UCAS:K222

 367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top