GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu gyda Blwyddyn Sylfaen*

Rheoli Adeiladu gyda Blwyddyn Sylfaen*

dewis

i astudio'n hyblyg


lleoliad diwydiannol

Mae lleoliadau diwydiannol yn rhan hanfodol o’r rhaglen ac yn cynnig cyfleoedd posib am waith yn y dyfodol o fewn y diwydiant. 


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: 18R7

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Bydd y myfyrwyr hynny sydd efallai heb gymwysterau academaidd traddodiadol ond sydd â naill ai brofiad o, neu ddiddordeb brwd yn y diwydiant adeiladu yn cael bod y cwrs hwn yn fynediad delfrydol i broffesiwn enfawr ac amrywiol iawn y Rheolwr Adeiladu.

Byddwch yn gweithio gyda grŵp un o fyfyrwyr o'r un meddylfryd i feithrin sgiliau sylfaenol sy'n uniongyrchol berthnasol i Adeiladu cyn symud ymlaen i lefelau gradd israddedig.

Mae graddedigion o'r cwrs hwn wedi symud ymlaen i amrywiaeth eang o swyddi gydag adeiladwyr tai o bwys, cwmnïau adeiladu masnachol arbenigol a meysydd eraill mwy cyffredinol. Mae rhai wedi cymryd swyddi dramor ac mae dros 90% o'r holl raddedigion yn mynd i mewn i swyddi uniongyrchol berthnasol.‌

 

Mae'r cwrs hefyd ar gael fel rhaglen dros dair blynedd heb y flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu Cod UCAS:K222

 

*Yn amodol ar ddilysu

 

 367 x 83


cwrdd â'r staff


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top