GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu gyda Blwyddyn Sylfaen

Rheoli Adeiladu gyda Blwyddyn Sylfaen

dewis

i astudio'n hyblyg


lleoliad diwydiannol

Mae lleoliadau diwydiannol yn rhan hanfodol o’r rhaglen ac yn cynnig cyfleoedd posib am waith yn y dyfodol o fewn y diwydiant. 


achredu

gan Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB)


Côd UCAS: 18R7

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae’r diwydiant adeiladu’n un o sectorau cyflogaeth fwyaf y DU ac mae angen cyflenwad cyson o reolwyr i redeg prosiectau adeiladu a pheirianneg sifil o bob faint.

 

Mae’r radd BSc(Anrh) Rheoli Adeiladu’n gymhwyster delfrydol i’r rhai sydd eisiau cydnabyddiaeth o’u gwaith caled a’u harbenigedd mewn diwydiant adeiladu bywiog a heriol. 

 

 Ar y cwrs, gallwch:

  • astudio’n llawn neu ran amser
  • ehangu’ch diddordeb ac atgyfnerthu’ch dealltwriaeth o sut mae prosiectau’n cael eu creu, rheoli, adeiladu a’u gweithredu ar ôl eu cwblhau
  • manteisio ar opsiynau gyrfa amrywiol mewn rheolaeth adeiladu, a bod mor amrywiol neu arbenigol ac yr hoffwch wrth ddilyn eich uchelgeisiau ac amcanion personol. 

 

Mae'r cwrs hefyd ar gael fel rhaglen dros dair blynedd heb y flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu Cod UCAS:K222

 

 

 367 x 83

CIOB logo

cwrdd â'r staff


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top