Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cyfrifiadura (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Cyfrifiadura (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
I908
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

Nid yw’n syndod fod galw mawr am arbenigwyr cyfrifiadurol gan fod cyfrifiaduron a thechnoleg gyfrifiadurol bellach yn rhan o bopeth a wnawn bron iawn. Mae’r effaith y mae cyfrifiaduron yn ei gael ar bob agwedd o’n bywydau wedi dwysáu yn drawiadol dros y blynyddoedd diwethaf, gyda thwf y Rhyngrwyd a chyfathrebu symudol yn gwthio newid yn ei flaen. Erbyn hyn, defnyddir cyfrifiaduron o fewn pob busnes, diwydiant a sefydliad bron.

Datblygwyd y cwrs hwn i gyflenwi angen cydnabyddedig am fwy o arbenigwyr cyfrifiadurol sy’n gallu datblygu meddalwedd cyfrifiadurol a chynllunio a chynnal systemau cyfrifiadurol.

Trwy astudio cyfrifiadura, byddwch yn datblygu nifer o sgiliau ymarferol fydd yn ddefnyddiol mewn unrhyw faes busnes, megis sut i ddefnyddio technoleg gwybodaeth yn effeithiol yn ogystal â dod i ddeall meddalwedd arbenigol. Byddwch yn magu profiad ymarferol yn sgil lleoliadau gwaith a gweithiau ar brosiectau bywyd go iawn fel rhan o'r cwrs.

Byddwch hefyd yn dysgu sut i ymchwilio, dadansoddi a chyflwyno eich syniadau. Wrth i chi symud ymlaen drwy’r cwrs byddwch yn ennill sgiliau gwerthfawr ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol, gan gynnwys hunan-ysgogiad, rheoli amser, datrys problemau a rheoli prosiectau.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Cyfrifiadura Cod UCAS: I674

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top