GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Cyfrifiadura (gyda blwyddyn sylfaen)*

Cyfrifiadura (gyda blwyddyn sylfaen)*

arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


Cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu


Mynediad

i ganolfan deori busnes fewnol


Côd UCAS: I908

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae galw mawr am arbenigwyr cyfrifiadurol gan fod cyfrifiaduron a thechnoleg gyfrifiadurol bellach yn rhan o bopeth a wnawn bron iawn. Mae ein gradd mewn Cyfrifiadura, sy'n cynnwys Blwyddyn Sylfaen, yn cyfuno egwyddorion craidd y maes ag ymagwedd flaengar tuag at gofleidio datblygiadau newydd a'u gyrru yn eu blaen.

Roedd y rhaglen yn gyntaf yng Nghymru a thrydydd yn y DU am gyfleoedd dysgu, ac wythfed yn y Du am gymorth academaidd (Dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb ei gyhoeddi) 

Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cyffrous iawn gyda'ch sgiliau hynod ddymunol mewn rhaglennu cyfrifiaduron, datblygu cronfeydd data, rhwydweithio, datblygu gwefannau a dylunio systemau gwybodaeth. Sgiliau hollbwysig yw'r rhain er mwyn cael mynediad i sefydliadau sy'n gofyn am raddedigion cyfrifiadura hyderus ac sydd â'r wybodaeth dechnegol angenrheidiol.

Trwy astudio cyfrifiadura, byddwch yn datblygu nifer o sgiliau ymarferol fydd yn ddefnyddiol mewn unrhyw faes busnes, megis sut i ddatrys problemau, gwaith tîm, rheoli prosiectau a sut i ddefnyddio technoleg gwybodaeth yn effeithiol yn ogystal â dod i ddeall meddalwedd arbenigol. Byddwch yn magu profiad ymarferol trwy leoliadau gwaith a gweithio ar brosiectau bywyd go iawn fel rhan o'r cwrs.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Cyfrifiadura

Cod UCAS: I674

 

*Yn amodol ar ail-achredu  

 

367 x 83

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top