GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn sylfaen)*

Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn sylfaen)*

Arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


cyntaf

yng Nghymru am foddhad addysgu


Mynediad

i ganolfan deori busnes fewnol


Côd UCAS: I345

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae Gwyddor Cyfrifadurol yn maes cyffrous, heriol a deinamig sydd yn torri tir newydd mewn technoleg. Mae wrth graidd technolegau arloesol yn 21ain Ganrif, gan siapio dyfodol diwydiant a chymdiethas.  

Bydd y rhaglen gradd BCS achrededig yma yn sicrhau bod gan raddedigion y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddadansoddi, cynllunio, datblygu, profi a chynnal systemau ar gyfer y dyfodol. Mae hefyd yn darparu cyfle i gymryd rhan mewn Rhaglenni Academi CISCO mewn paratoad ar gyfer ennill achrediad ardystiedig CISCO.

Mae'r Adran Gyfrifiadura yn darparu amgylchedd dysgu cyfeillgar ac yn gweithredu polisi drws agored.

Prifysgol Glynŵr Wrecsam yw'r 1arf yng Nhgymru a'r 3ydd yn y DU o ran cyfleokedd dysgu a'r 8fed yn y DU o ran cymorth academaidd (dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 nas cyhoeddwyd).  

Bydd y cwrs yma yn:

  • eich arfogi gyda'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio fel peiriannydd a/neu ymgynghorydd proffesiynol ym maes cynllunio, ffurfweddu a rheoli systemau cyfrifiadurol 
  • gosod sgiliau cyflogedwyedd yn ganolog, gan ddatblygu gwaith tîm, rheoli prosiectau, cyfathrebu a meddwl yn greadigol.
  • caniatau ichi weithio ar brosiectau cynllunio ymarferol, gweithgareddau labordy a gwaith prosiect mewn grŵp
  • cynnig cyfle ichi weithio ar broseict/lleoliad gwaith go iawn 
  • cynnig yr opsiwn o Flwyddyn o Leoliad Mewn Diwydiant 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Cyfrifiadureg Cod UCAS: 4R9B

 

*Yn amodol ar ail-achredu  

 

FfRha

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top