Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
I345
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

Pa mor aml ydych chi yn defnyddio cyfrifiaduron yn eich trefn arferol o ddydd i ddydd? A ydych yn chwilfrydig o’r modd yr ydych yn rhyngweithio gyda chyfrifiaduron, sy’n bodoli mewn nifer o ffurfiau gwahanol?

 

Ar y radd hon byddwch yn edrych ar Gyfrifiadureg, sydd wrth graidd y technolegau sylfaenol sy’n cefnogi’r modd y mae cyfrifiadura yn treiddio i bob elfen o’n cymdeithas. Mae’r galw am raddedigion gyda’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol i ddadansoddi, cynllunio, datblygu, profi a chynnal systemau cyfrifiadurol modern yn uchel. Mae sefydliadau'n dibynnu ar y defnydd o gyfrifiaduron er mwyn prosesu gwybodaeth a datrys problemau felly mae ar y diwydiant angen arbenigwyr i greu, deall a hybu mwy ar gyfrifiadureg.

 

Cynlluniwyd y cwrs yma i ddatblygu eich sgiliau ymarferol a chymhwysol a’ch cynorthwyo i gael y profiad sydd ei angen i gymhwyso’r sgiliau hyn yn effeithiol.

 

Yn ogystal â dysgu a datblygu ystod eang o wybodaeth a sgiliau cyfrifiadureg, cewch gyfle i weithio ar brosiect/lleoliad seiliedig-ar-waith byw yn ystod eich ail flwyddyn, a fydd yn eich galluogi i gymhwyso eich gwybodaeth academaidd a’ch sgiliau rhyngbersonol mewn amgylchedd go iawn.

 

Mae’r cwrs yn elwa o ystod o labordai cyfrifiadurol. Mae hyn yn cynnwys dwy ystafell pwrpas-cyffredinol sy’n cynnwys ystod o feddalwedd ar gyfer rhaglennu cyfrifiadurol, deallusrwydd artiffisial, cronfeydd data, dynwaredu, rheoli prosiect, a chyfryngau digidol. Mae’r prif becynnau sydd ar gael yn cynnwys yr Adobe Creative Suite. O fewn pwnc Cyfrifiadura, ceir dau labordy arbenigol arall: un ar gyfer datblygu gêmau cyfrifiadurol a’r llall yn gyfleuster rhwydweithio cyfrifiadurol, sy’n cynnwys Academi CISCO achrededig. Gallwn hefyd wneud defnydd o gyfleusterau HPC Wales.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Cyfrifiadureg Cod UCAS: 4R9B

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top