Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol (+ bl sylfaen)

BSc (Anrh)
Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol (+ bl sylfaen)

Côd UCAS
I566
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol yn cysylltu pobl a busnesau ar raddfa fyd-eang. Mae busnes a diwydiant yn dibynnu ar dechnolegau rhwydwaith amrywiol, ac mae yna alw mawr am weithwyr proffesiynol i gynllunio a rheoli systemau rhwydwaith effeithlon.

 

Mae hwn yn cwrs wedi’i drwytho mewn technoleg sy’n cynnwys cymysgedd o fodiwlau technoleg, diogelwch a rhwydweithiau gyda llawer o gyfleoedd ymarferol. Ceir pwyslais ar osod, diogelwch gweithredu a chynnal systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol a ddefnyddir mewn busnes a diwydiant.

 

Bydd y cwrs yn eich arfogi â’r sgiliau hanfodol nid yn unig er mwyn gallu cynllunio a gweithredu systemau, ond hefyd i’w rheoli yn effeithiol a sicrhau fod y bobl sy’n eu defnyddio yn elwa o'u llawn botensial. Byddwch yn dysgu sut i reoli, dylunio, gweithredu, ffurfweddu, a gweithredu rhwydweithiau diogel yn broffesiynol a sut i ddynodi ystod o fygythiadau sylweddol i ddiogelwch rhwydweithiau a chreu a gweithredu strategaethau a mecanweithiau amddiffyn.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol Cod UCAS: I567

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top