Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: I566

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae busnesau heddiw'n mynnu cael y gallu i gael systemau a rhwydweithiau, sy'n gweithredu ar raddfa fyd-eang - felly mae galw mawr am bobl sydd â'r sgiliau cywir i sicrhau bod hyn yn digwydd.

 

Mae hwn yn gwrs wedi’i drwytho mewn technoleg sy’n cynnwys cymysgedd o fodiwlau technoleg, diogelwch a rhwydweithiau gyda llawer o gyfleoedd ymarferol.

 

Mae pwyslais ar ddatblygu sgiliau critigol y mae'r diwydiant hwn yn chwilio amdanynt trwy gydol y cwrs a chaiff ei roi ar brawf trwy brosiectau ymarferol. Mae'r rhain yn helpu i sicrhau bod eich prosesau meddwl yn parhau i fod ar flaen y gad a'ch bod yn cael yr hyder y byddwch yn gallu cadw i fyny â newid cyflym yn y maes hwn.

 

Yn ogystal â datblygu gwybodaeth dechnegol, mae ein rhwydwaith cyfrifiadurol a'n cwrs diogelwch hefyd yn datblygu sgiliau allweddol, sy'n hollbwysig yn y diwydiant hwn fel gweithio mewn tîm, cyfathrebu a sgiliau busnes. Caiff y rhain eu datblygu trwy gyfleoedd i weithio ar brosiectau bywyd go iawn.

 

Mae pwysais ar osod, gweithredu, diogelwch a chynnal systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol sy'n cael eu defnyddio ym maes busnes a diwydiant, a byddwch yn dysgu hanfodion cyfathrebu data a sut i gymhwyso eich gwybodaeth i reoli, dylunio, gweithredu, ffurfweddu a gweithredu rhwydweithiau diogel ar lefel broffesiynnol yn ogystal â sut i ganfod amrywiaeth o fygythiadau sylweddol i ddiogelwch y rhwydwaith a ffurfio a gweithredu strategaethau amddiffyn.

 

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gwblhau cymhwyster Cydymaith Rhwydwaith Ardystiedig Cisco (CCNA) tra byddwch yn astudio am eich gradd a chaiff offer Systemau Cisco o'r radd flaenaf eu defnyddio mewn sesiynau ymarferol.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol Cod UCAS: I567

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top