Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: I620

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw un o'r llefydd gorau yn y DU i astudio datblygiad gêm, ac mae ganddi 100% o ran boddhad cyffredinol myfyrwyr yn ôl ffigurau diweddaraf Unistats.

 

Mae'r cwrs wedi ei gynllunio gyda chyflogadwyedd mewn golwg,  ac mae myfyrwyr yn elwa o'r manteision a ddaw o'r cysylltiadau cryf â diwydiant gydag ymweliadau rheolaidd a siaradwyr gwadd yn rhan o raglen integredig o gyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol.

 

Mae gennym hanes rhagorol o ran cyflogaeth i raddedigion gyda llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio yn rhai o stiwdios gêm mwyaf adnabyddus y DU.

 

Un elfen allweddol o'r cwrs yw ei bwyslais ar ddamcaniaeth ac ymarfer safon diwydiant sy'n galluogi myfrwyr  i gael profiad gwerthfawr yn sgil prosiectau byw, seminarau a digwyddiadau diwydiannol. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau fel  Gemau Cymru, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad bob amser i hyfforddiant a gwybodaeth blaengar sy'n gysylltiedig â diwydiant.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol Cod UCAS: G451

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top