GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)*

Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)*

ENILLWYR

Gwobrau Cronfa Gemau’r DU 2018 a terfynwyr yng Ngwobrau Grads in Games 2019


1af

yng Nghymru am foddhad cyffredinol*


1af

yng Nghymru am addysgu*


Côd UCAS: I620

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw un o'r llefydd gorau yn y DU i astudio datblygiad gemau, ac mae ganddi 100% o ran boddhad cyffredinol myfyrwyr yn ôl ffigurau diweddaraf Unistats.

 

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau datblygu gemau technegol a rheoli prosiect cryf er mwyn gwella eich cyflogadwyedd. Gyda mwy na degawd o waith esblygu ynghlwm wrth y cyfan, mae i’r cwrs fuddion cysylltiadau agos â’r diwydiant yn cynnwys ymweliadau rheolaidd a siaradwyr gwadd fel rhan o raglen integredig o gyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau  cymdeithasol.

 

Elfen allweddol o’r cwrs yw ei bwyslais ar sgiliau technegol sydd wrth wraidd i ddylunio, datblygu gemau a chelf gemau sydd yn yr arfaeth. Mae hyn yn cynnwys meysydd fel rhaglennu gemau, rheoli prosiectau yswyth, modelu ac efelychu 3D, cipio symudiadau a systemau realiti rhithwir.

 

Mae gennym hanes rhagorol ar gyfer cyflogaeth i raddedigion gyda llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio mewn rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y DU.

 

Yn ogystal, mae ein menter Cyflymydd Busnes unigryw sy’n cyflwyno damcaniaeth ac ymarfer safon diwydiant yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu profiad gwerthfawr o’r broses o ddatblygu gêm a rheoli stiwdio gemau.

 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn un o blith 11 o ganolfannau Tranzfuser rhanbarthol yn y DU yn unig sy’n cael eu cefnogi a’u cefnogi gan UK Games Fund a UK Games Talent. Mae ein canolfan deori busnes (y Lolfa Fenter) yn cyflawni rôl allweddol o ran cefnogi’r fenter hon ac mae’n gartref i nifer o stiwdio gemau y mae myfyrwyr yn berchen arnynt.

 

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau fel Games Wales, BAFTA Cymru, a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr bob amser yn cael mynediad at hyfforddiant a gwybodaeth arloesol yn ymwneud â’r diwydiant.

 

Mae'r cwrs yn gyntaf yng Nghymru am addysgu a boddhad cyffredinol, yn ôl Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019. 

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen tair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrhydedd) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol  Cod UCAS: G451

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

 

 Teaching Excellence Frameworkcomp games dev

bafta cymru logo
global game jam logo
game dev logo
BCS logo

Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top