Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
I620
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw un o'r llefydd gorau yn y DU i astudio datblygiad gêm, ac mae ganddi 100% o ran boddhad cyffredinol myfyrwyr yn ôl ffigurau diweddaraf Unistats.

 

Mae'r cwrs wedi ei gynllunio gyda chyflogadwyedd mewn golwg,  ac mae myfyrwyr yn elwa o'r manteision a ddaw o'r cysylltiadau cryf â diwydiant gydag ymweliadau rheolaidd a siaradwyr gwadd yn rhan o raglen integredig o gyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol.

 

Mae gennym hanes rhagorol o ran cyflogaeth i raddedigion gyda llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio yn rhai o stiwdios gêm mwyaf adnabyddus y DU.

 

Un elfen allweddol o'r cwrs yw ei bwyslais ar ddamcaniaeth ac ymarfer safon diwydiant sy'n galluogi myfrwyr  i gael profiad gwerthfawr yn sgil prosiectau byw, seminarau a digwyddiadau diwydiannol. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau fel  Gemau Cymru, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad bob amser i hyfforddiant a gwybodaeth blaengar sy'n gysylltiedig â diwydiant.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol Cod UCAS: G451

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top