GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)*

Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)*

ENILLWYR

Gwobrau Cronfa Gemau’r DU 2018 a terfynwyr yng Ngwobrau Grads in Games 2019


1af

yn y DU am foddhad cyffredinol*


100%

boddhad myfyrwyr*


Côd UCAS: I620

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw un o'r llefydd gorau yn y DU i astudio datblygiad gemau, ac mae ganddi 100% o ran boddhad cyffredinol myfyrwyr yn ôl ffigurau diweddaraf Arlwg Cendlaethol o Fyfyrwyr 2020.

 

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau datblygu gemau technegol a rheoli prosiect cryf er mwyn gwella eich cyflogadwyedd. Gyda mwy na degawd o waith esblygu ynghlwm wrth y cyfan, mae i’r cwrs fuddion cysylltiadau agos â’r diwydiant yn cynnwys ymweliadau rheolaidd a siaradwyr gwadd fel rhan o raglen integredig o gyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau  cymdeithasol.

 

Elfen allweddol o’r cwrs yw ei bwyslais ar sgiliau technegol sydd wrth wraidd i ddylunio, datblygu gemau a chelf gemau sydd yn yr arfaeth. Mae hyn yn cynnwys meysydd fel rhaglennu gemau, rheoli prosiectau yswyth, modelu ac efelychu 3D, cipio symudiadau a systemau realiti rhithwir.

 

Mae gennym hanes rhagorol ar gyfer cyflogaeth i raddedigion gyda llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio mewn rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y DU.

 

Yn ogystal, mae ein menter Cyflymydd Busnes unigryw sy’n cyflwyno damcaniaeth ac ymarfer safon diwydiant yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu profiad gwerthfawr o’r broses o ddatblygu gêm a rheoli stiwdio gemau.

 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn un o blith 11 o ganolfannau Tranzfuser rhanbarthol yn y DU yn unig sy’n cael eu cefnogi a’u cefnogi gan UK Games Fund a UK Games Talent. Mae ein canolfan deori busnes (y Lolfa Fenter) yn cyflawni rôl allweddol o ran cefnogi’r fenter hon ac mae’n gartref i nifer o stiwdio gemau y mae myfyrwyr yn berchen arnynt.

 

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau fel Games Wales, BAFTA Cymru, a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr bob amser yn cael mynediad at hyfforddiant a gwybodaeth arloesol yn ymwneud â’r diwydiant.

 

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen tair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrhydedd) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol  Cod UCAS: G451

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

 

 Teaching Excellence Frameworkcomp games dev

bafta cymru logo
global game jam logo
game dev logo
BCS logo
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top