Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Dylunio Gemau a Menter (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Dylunio Gemau a Menter (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
GEFY
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau entrepreneuriaeth, dylunio technegol a rheoli cryf er mwyn gwella'ch  cyflogadwyedd. Gan adeiladu ar sylfaen gadarn ein rhaglen Datblygu Gêmau lwyddiannus, mae gan y cwrs hwn fanteision cysylltiadau agos â diwydiant gydag ymweliadau rheolaidd a siaradwyr gwadd yn rhan o raglen integredig o gyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau cymdeithasol.

 

Mae gennym hanes rhagorol ar gyfer cyflogaeth i raddedigion gyda llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio  mewn rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y DU.

 

Elfen allweddol y cwrs yw ei bwyslais ar gyfuno dylunio a datblygu technegol gyda sgiliau rheoli a busnes cynaliadwy cadarn. Drwy ein menter Cyflymydd Busnes unigryw, rydym yn cyflwyno damcaniaeth ac ymarfer safon diwydiant sy'n galluogi myfyrwyr i ddatblygu profiad gwerthfawr o'r broses o ddatblygu gêm a rheoli stiwdio gemau.

 

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau megis Games Wales, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad parhaus i hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n berthnasol i ddiwydiant.

 

Gallwch chi hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd heb y flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Dylunio Gemau a Menter Cod UCAS: GE17

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top