GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Mentergarwch (gyda blwyddyn sylfaen)

Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Mentergarwch (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: GEFY

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau datblygu gemau technegol a rheoli prosiect cryf er mwyn gwella eich cyflogadwyedd. Gan adeiladu ar sylfaen gadarn ein rhaglen Datblygu Gemau lwyddiannus, mae i'r cwrs yma fuddion gysylltiadau agos â diwydiant yn cynnwys ymweliadau rheolaidd a siaradwyr gwadd fel rhan o raglen integredig o gyflwyniadau, grwpiau trafod a digwyddiadau  cymdeithasol.

 

Mae gennym hanes hir ardderchog o gyflogaeth â graddedigion ac mae llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i weithio gyda rhai o stiwdios gemau mwyaf adnabyddus y DU.

 

Elfen allweddol o’r cwrs yw ei bwyslais ar sgiliau technegol sydd wrth wraidd i ddylunio a datblygu sgiliau busnes rheoli a chynaliadwy cryf. Trwy ein menter Cyflymydd Busnes unigryw, rydm yn cyflwyno theori ac arfer safon y diwydiant sy'n galluogi myfyrwyr i gael profiad gwerthfawr o'r broses datblygu gemau a rheoli'r stiwdio gemau.

 

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau megis Games Wales, BAFTA Cymru a Chymdeithas Cyfrifiadura Prydain i sicrhau bod gan ein myfyrwyr fynediad parhaus i hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n berthnasol i ddiwydiant.

 

 

 

Gallwch chi hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd heb y flwyddyn sylfaen  BSc (Anrh) Dylunio Gemau a Mentergarwchr Cod UCAS: GE17

FfRha

 

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Top