Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd (gyda blwyddyn sylfaen)*

BSc (Anrh)
Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd (gyda blwyddyn sylfaen)*

Côd UCAS: D34Q

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r radd BSC (Anrh) Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau proffesiynol i'w paratoi i weithio ym maes therapi cyflenwol. Yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o athroniaeth meddygaeth gyflenwol, byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth am ddull cyfannol tuag at ofal, ymarfer seiliedig ar dystiolaeth a sgiliau therapiwtig.

 

Ar ddiwedd y radd, byddwch yn gallu mynd ar drywydd gyrfa heriol a boddhaol mewn aromatherapi, tylino, ac adweitheg.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd Cod UCAS: B343

*Yn amodol ar ddilysu Fel rhan o’i phrosesau sicrhau ansawdd a gwella parhaus, mae’r Brifysgol wrthi’n datblygu cyrsiau newydd ac sydd wedi’u diweddaru. Mae manylion y cyrsiau hyn yn cael eu cymeradwyo ar hyn o bryd ac maent yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y caiff y rhaglenni eu dilysu, caiff manylion y cwrs eu cadarnhau.

Caiff y rhan fwyaf o’r cyrsiau sy’n dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; ond nid yw hyn wedi’i warantu ac os na fydd y cwrs yn mynd ymlaen fel y’i trefnwyd, neu os caiff ei ddiwygio’n sylweddol, bydd y brifysgol yn rhoi gwybod i chi a chaiff cymorth ei roi i’r rheiny sydd wedi cael cynnig lle er mwyn dod o hyd i gwrs arall sy’n addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

 

 

FHTTeaching Excellence Framework

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top