Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd (gyda blwyddyn sylfaen)

BSc (Anrh)
Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
D34Q
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwneud gais
UNIONGYRCHOL

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r radd BSC (Anrh) Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau proffesiynol i'w paratoi i weithio ym maes therapi cyflenwol. Yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o athroniaeth meddygaeth gyflenwol, byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth am ddull cyfanol i ofal, ymarfer seiliedig ar dystiolaeth a sgiliau therapiwtig.

 

Ar ddiwedd y cwrs gradd byddwch yn gallu mynd ar drywydd gyrfa lawn her a boddhad mewn aromatherapi, tylino, ac adweitheg.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BSc (Anrh) Therapïau Cyflenwol ar gyfer Gofal Iechyd Cod UCAS: B343

FHT

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top