GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Llyfrau Comics GYDA BLWYDDYN SYLFAENOL

Llyfrau Comics GYDA BLWYDDYN SYLFAENOL

Côd UCAS: COFY

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Bydd y radd yma, gyda'i ffocws arbennig ar lyfrau comics, yn eich darparu chi a'r sgiliau technegol a creadigol i ddatblygu'ch arddull darlunio a'ch dawn adrodd hanesion. Mae'r rhaglen yn cynnwys yr agweddau ymarferol, proffesiynol ac artistig o ysgrifennu a dylunio llyfrau comics o bob math, o nofelau graffeg i stripiau, i comics arlein. Bydd y rhaglen yn eich cyfarparu ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

Bydd y cwrs yn ehangu a datblygu'ch gwybodaeth o ddarlunio a'ch gallu. Yn gweithio gyda staff profiadol sy'n weithgar yn y diwydiant, byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu straeon, tynnu llun llyfrau comics ac ymgysylltu â diwydiant deinamig.

Cewch gyflwyniad i'r broses greadigol broffesiynol a'ch annog i ehangu'ch medrau drwy weithdai a phrosiectau ymarferol. Y ogystal â dysgu i ysgrifennu a darlunio straeon byddwch yn dysgu i adnabod a datrys problemau, datblygu hunaniaeth greadigol a chreu portffolio proffesiynol.

Yn ogystal ag ennill sgiliau personol, proffesiynol ac entrepreneuriaeth, mae'n rhaglenni'n cyflwyno ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau i'w cynhyrchiad technegol i wneuthur print, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, darlunio byw, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddarlunio a datblygiad arddull bersonol unigryw.

Mae ysgrifennu creadigol, adrodd hanesion a damcaniaethau strwythur naratif yn cael eu cynnig i'r rhai hynny sydd â diddordeb mewn llyfrau comics, nofelau graffeg a chyhoeddi ar gyfer plant. Mae cyfleoedd i archwilio dilyniant gweledol, delweddau naratif, anthromorffiaith a datblygiad cymeriad yn gyson drwy gydol y rhaglen.

Mae'r busnes o weithio fel artist llawrydd yn elfen bwysig o'r cwrs, yn cwmpasu cyngor ymarferol o farchnata a hunan-hyrwyddiad i gytundebau a gweithio gyda chleientiaid. Mae cyfleoedd i weithio ar friffiau a chystadlaethau byw ar gael ac i'w hannog.


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top