GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Llyfrau Plant gyda blwyddyn sylfaenol*

Llyfrau Plant gyda blwyddyn sylfaenol*

Côd UCAS: CBFY

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 ML (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Bwriad y cwrs arbenigol yma yn Llyfrau Plant yw helpu i ddatblygu eich arddull darluniol a’ch dawn adrodd hanesion. Mae'r cwrs yn delio a'r ochrau ymarferol, proffesiynol ac artistig o ysgrifennu a darlunio llyfrau ar gyfer cynulleidfa ifanc. Bydd y rhaglen yn eich cyfarparu ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

Bydd y cwrs hwn yn ehangu a datblygu'ch gwybodaeth o ddarlunio a'ch gallu. Yn gweithio gyda staff profiadol sy'n weithgar yn y diwydiant, byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu a darlunio straeon i blant.

Cewch gyflwyniad i'r broses greadigol broffesiynol a'ch annog i ehangu'ch medrau drwy weithdai a phrosiectau ymarferol. Y ogystal â dysgu i ysgrifennu a darlunio straeon byddwch yn dysgu i adnabod a datrys problemau, datblygu hunaniaeth greadigol a chreu portffolio proffesiynol.

Yn ogystal ag ennill sgiliau personol, proffesiynol ac entrepreneuriaeth, mae'n rhaglenni'n cyflwyno ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau i'w cynhyrchiad technegol i wneuthur print, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, darlunio byw, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddarlunio a datblygiad arddull bersonol unigryw.

Mae ysgrifennu creadigol, adrodd hanesion a damcaniaethau strwythur naratif wrth galon y cwrs. Mae cyfleoedd i archwilio dilyniant gweledol, delweddau naratif, anthromorffiaith a datblygiad cymeriad yn gyson drwy gydol y rhaglen.

Mae'r busnes o weithio fel artist llawrydd yn elfen bwysig o'r cwrs, yn cwmpasu cyngor ymarferol o farchnata a hunan-hyrwyddiad i gytundebau a gweithio gyda chleientiaid. Mae cyfleoedd i weithio ar friffiau a chystadlaethau byw ar gael ac i'w hannog.

 

*Yn amodol ar ddilysu.

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top