GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Cemeg gyda blwyddyn sylfaen

Cemeg gyda blwyddyn sylfaen

Ymarferol

Astudiwch mewn labordai dadansoddiad cemegol ac offerynnol i gael profiad ymarferol.
 


Sgiliau

Enillwch wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy i’ch cyfarparu ar gyfer marchnad swyddi ehangach


Cymdeithas

Dewch yn weithgar yn Adran Gogledd Cymru Cymdeithas Frenhinol Cemeg


Côd UCAS: CMFY

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Y diwydiant cemegol yw'r ail gyfrannwr allforio mwyaf yn y DU ac mae ganddi bresenoldeb sylweddol yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

 

Un o nodweddion allweddol y cwrs hwn yw sesiynau labordy sy'n seiliedig ar broblemau sydd wedi'u cynllunio i'ch arfogi ar gyfer gyrfa yn y Gwyddorau Cemegol. Mae astudiaeth eang o'r theori berthnasol sy'n cwmpasu disgyblaethau cemeg anorganig, organig a ffisegol wedi ei gosod yng nghyd-destun technolegau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg yn y diwydiant ac sy'n cael eu hysbysu gan weithgarwch ymchwil. Mae thema graidd cemeg ddadansoddol yn cwmpasu sesiynau yn y dosbarth a sesiynau ymarferol a ddarperir yn ein labordai llawn offer.

 

Mae gwaith prosiect ym mlynyddoedd 2 a 3 yn meithrin dysgu annibynnol, meddwl beirniadol a datblygu'r sgiliau rheoli prosiect sydd eu hangen yn y gweithle.

 

Tra bod ein gradd BSc (Anrh) Cemeg yn ddelfrydol i bobl sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y Diwydiant Cemegol, gall llwyddiant yn y cwrs hefyd arwain at gyfleoedd i astudio ôl-radd yng Nghanolfan Ymchwil yr Ysgol neu swyddi addysgol yn y sector cyhoeddus.

 

Mae cyfleoedd rhwydweithio gyda diwydianwyr arbenigol yn cael eu hwyluso  trwy gysylltiadau ymchwil â diwydiant lleol, a chyfranogiad gweithgar gydag Adran Gogledd Cymru'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg.

 

Mae'r cwrs hefyd ar gael fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BSc Anrh Cemeg Cod UCAS CM18

 

367 x 83


sgwrs nawr
Top