Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cemeg gyda blwyddyn sylfaen

BSc (Anrh)
Cemeg gyda blwyddyn sylfaen

Côd UCAS
CMFY
BL Mynediad
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
Trwy UCAS

Y diwydiant cemegol yw'r ail gyfrannwr allforio mwyaf yn y DU ac mae ganddi bresenoldeb sylweddol yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

 

Un o nodweddion allweddol y cwrs hwn yw sesiynau labordy sy'n seiliedig ar broblemau sydd wedi'u cynllunio i'ch arfogi ar gyfer gyrfa yn y Gwyddorau Cemegol. Mae astudiaeth eang o'r theori berthnasol sy'n cwmpasu disgyblaethau cemeg anorganig, organig a ffisegol wedi ei gosod yng nghyd-destun technolegau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg yn y diwydiant ac sy'n cael eu hysbysu gan weithgarwch ymchwil. Mae thema graidd cemeg ddadansoddol yn cwmpasu sesiynau yn y dosbarth a sesiynau ymarferol a ddarperir yn ein labordai llawn offer.

 

Mae gwaith prosiect ym mlynyddoedd 2 a 3 yn meithrin dysgu annibynnol, meddwl beirniadol a datblygu'r sgiliau rheoli prosiect sydd eu hangen yn y gweithle.

 

Tra bod ein gradd BSc (Anrh) Cemeg yn ddelfrydol i bobl sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y Diwydiant Cemegol, gall llwyddiant yn y cwrs hefyd arwain at gyfleoedd i astudio ôl-radd yng Nghanolfan Ymchwil yr Ysgol neu swyddi addysgol yn y sector cyhoeddus.

 

Mae cyfleoedd rhwydweithio gyda diwydianwyr arbenigol yn cael eu hwyluso  trwy gysylltiadau ymchwil â diwydiant lleol, a chyfranogiad gweithgar gydag Adran Gogledd Cymru'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg.

 

Mae'r cwrs hefyd ar gael fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BSc Anrh Cemeg * Cod UCAS CM18

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top