GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Cemeg gyda blwyddyn sylfaen

Cemeg gyda blwyddyn sylfaen

Côd UCAS: CMFY

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Y diwydiant cemegol yw'r ail gyfrannwr allforio mwyaf yn y DU ac mae ganddi bresenoldeb sylweddol yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

 

Un o nodweddion allweddol y cwrs hwn yw sesiynau labordy sy'n seiliedig ar broblemau sydd wedi'u cynllunio i'ch arfogi ar gyfer gyrfa yn y Gwyddorau Cemegol. Mae astudiaeth eang o'r theori berthnasol sy'n cwmpasu disgyblaethau cemeg anorganig, organig a ffisegol wedi ei gosod yng nghyd-destun technolegau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg yn y diwydiant ac sy'n cael eu hysbysu gan weithgarwch ymchwil. Mae thema graidd cemeg ddadansoddol yn cwmpasu sesiynau yn y dosbarth a sesiynau ymarferol a ddarperir yn ein labordai llawn offer.

 

Mae gwaith prosiect ym mlynyddoedd 2 a 3 yn meithrin dysgu annibynnol, meddwl beirniadol a datblygu'r sgiliau rheoli prosiect sydd eu hangen yn y gweithle.

 

Tra bod ein gradd BSc (Anrh) Cemeg yn ddelfrydol i bobl sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y Diwydiant Cemegol, gall llwyddiant yn y cwrs hefyd arwain at gyfleoedd i astudio ôl-radd yng Nghanolfan Ymchwil yr Ysgol neu swyddi addysgol yn y sector cyhoeddus.

 

Mae cyfleoedd rhwydweithio gyda diwydianwyr arbenigol yn cael eu hwyluso  trwy gysylltiadau ymchwil â diwydiant lleol, a chyfranogiad gweithgar gydag Adran Gogledd Cymru'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg.

 

Mae'r cwrs hefyd ar gael fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BSc Anrh Cemeg Cod UCAS CM18

 

367 x 83


cwrdd â'r staff


Top