GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Celfyddydua Perfformio (gyda blwyddyn sylfaen)*

Celfyddydua Perfformio (gyda blwyddyn sylfaen)*

cymrwch ran

mewn perfformiadau rheolaidd o ddramau


dyfeisiwch

gynhyrchiadau drama gymwysol ar gyfer cleientiaid go iawn


Paratowch

i weithio yn y diwydiant perfformio a datblygu sgiliau rhwydweithio


Côd UCAS: TPFY

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae cysylltiad agos wastad wedi bodoli rhwng actio a pherfformio ar gyfer y teledu a’r theatr. Ond bydd angen casgliad trawiadol o sgiliau arnoch i wneud yn siŵr eich bod yn disgleirio yn y ddau.

Mae ein gradd Theatr, Teledu a Pherfformio yn rhoi’r sgiliau sylfaenol i chi ar gyfer bywyd mewn perfformio - boed ar y llwyfan, mewn theatr gymhwysol, gweithio yn y gymuned, coreograffi a dawns, hwyluso ac addysgu drama neu mewn meysydd eraill yn y byd theatr a chyfathrebu. Bydd yn esgor ar opsiynau gyrfa llawer pellach yn ogystal. Byddwch yn datblygu sgiliau siarad cyhoeddus diguro a bod â’r sgiliau rheoli a threfnu i wneud gwahaniaeth.

Yn gymysgedd o waith ymarferol a damcaniaeth, bydd y radd hon yn datblygu’ch sgiliau mewn darllen ar gyfer y llwyfan, testun mewn perfformio, cyfarwyddo a phrosesau perfformio uwch. Nod y rhaglen yw meithrin dyheadau creadigol ein myfyrwyr a'u helpu i wireddu eu potensial fel ymarferwyr cyflogadwy yn y Diwydiannau Creadigol.

Mae gan y rhaglen gyfradd cyflogadwyedd graddedigion o 100% ar hyn o bryd, sy'n adlewyrchiad o'r foeseg gwaith realistig hyrwyddwyd gan y radd. Mae'r tiwtoriaid yn ymarferwyr o fewn eu maes ac yn bwydo'r profiad yma'n uniongyrchol i'r dosbarth. Bydd cynnwys y modiwlau ar bob lefel o astudiaeth yn cyfarparu graddedigion gyda geirda CV, cysylltiadau o fewn y diwydiant, cynllun gweithredu ar gyfer eu llwybr gyrfa unigol a deunydd ar gyfer rîl arddangos a rîl llais.

Bydd y Flwyddyn Sylfaen Dyniaethau yn cyflwyno myfyrwyr i ystod amrywiol o themâu a gweithgareddau o'r disgyblaethau Hanes, Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol, Theatr a Chyfryngau.

Byddwch yn cymryd rhan yn ein hymarfer hyfforddi amser real blynyddol:

*Yn amodol ar ail-achredu  

367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top