GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Busnes gyda blwyddyn sylfaen

Busnes gyda blwyddyn sylfaen

Wedi'i hachredu

gan Sefydliad Rheolaeth Siartrerdig [CMI]


Lleoliadau

Cyfleoedd am leoliadau gwaith ar gael


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: W3L7

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd BA achrededig mewn busnes gyda blwyddyn sylfaen yn cydnabod gofynion cyflogwyr ym myd busnes cyfoes gan roi sylfaen ardderchog i’n myfyrwyr adeiladu gyrfa fusnes oddi arni.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn cael trosolwg eang ar fyd busnes a rheoli gan academyddion a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant sydd â chyfoeth o brofiad mewn sefydliadau a busnes. Byddant yn ysbrydoli eich craffter masnachol a sgiliau rheoli wrth i chi ddatblygu’r wybodaeth a’r galluoedd sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus ym myd busnes modern. Yn ogystal â datblygu eich sgiliau personol a phroffesiynol, byddwch yn ennill y wybodaeth a’r galluoedd, nid yn unig i ddod yn rheolwr busnes effeithiol, ond hefyd yr entrepreneuriaeth i ddatblygu eich busnes eich hun.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn dilyn nifer o bynciau rhagarweiniol i farchnata, economeg, yr amgylchedd busnes a rhifedd. Wrth i chi symud i’r ail a’r drwydded flwyddyn, byddwch yn cael dealltwriaeth am reoli, gweithrediadau busnes, strategaeth gorfforaethol, cyfraith busnes ac adnoddau dynol. Caiff lleoliad gwaith ei ymgorffori i’r ail flwyddyn er mwyn rhoi profiad gwaith ymarferol i’n holl fyfyrwyr, a chynigir traethawd hir yn y bedwaredd flwyddyn a’r flwyddyn olaf i ddatblygu eich sgiliau ymchwil.

Ar gyfer y rheiny sydd mewn cyflogaeth lawn amser, mae modd astudio ein gradd Fusnes yn rhan-amser gyda dilyniant trwy ein rhaglenni HNC ac HND mewn Busnes.

Gan fod ein graddau wedi'u achredu gan CMI, bydd pob o'n myfyrwyr sy'n graddio hefyd yn derbyn Diploma/Tystysgrif lefel 5 mewn Arwain a Rheoli gan CMI sydd â gwerth o dros £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn Aelod Efydd o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes ac felly gall ein myfyrwyr busnes ddefnyddio ystod o fuddion megis gwasanaethau ymgynghorol a hwb eDdysgu'r gymdeithas. 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd tair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrhydedd mewn Busnes) Cod UCAS:8BR6

 

 

 FfRha

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo

CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top