Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Busnes gyda blwyddyn sylfaen

BA (Anrh)
Busnes gyda blwyddyn sylfaen

Côd UCAS
W3L7
Bl Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch
trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd busnes wedi cael ei theilwra i anghenion cyflogwyr a bydd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i'ch galluogi i lwyddo yn y sector busnes.

 

Bydd y cwrs yn rhoi ystod eang o wybodaeth busnes ichi, sy'n cwmpasu y prif themâu marchnata, cyfrifeg, a chyfraith busnes. Nes ymlaen yn y cwrs byddwch yn cael arbenigo a dewis modiwlau sy'n eich galluogi i ddysgu mwy am y meysydd sydd o ddiddordeb ichi.  

Rhoddir pwyslais ar eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y byd busnes modern, gan gynnwys datrys problemau, creadigrwydd, entrepreneuriaeth, a chyfathrebu.

 

Bydd cwblhau'r radd anrhydedd yn eich galluogi i geisio am eithriadau rhag Tystiolaeth y Sefydliad Siartredig Marchnata mewn Marchnata Proffesiynol a bydd yn eich galluogi i ennill achrediad tuag at gymhwyster Lefel Pump y Sefydliad Rheoli Siartredig  (CMI).

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) Cod UCAS:8BR6

 

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top