Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Busnes, Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Busnes, Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
239N
Bl Mynediad
2017
2018
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch
trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Sut a pham yr ydym yn dewis y pethau yr ydym yn ei brynu? Beth sy'n dylanwadu ar bobl? Os oes gennych ddiddordeb mawr mewn ymdygiad pobl a sut, drwy farchnata, y gall yr wybodaeth hon ddylanwadu ar ymddygiad, bydd ein gradd yn rhoi'r gallu ichi gael gyrfa o hyn.

 

Mae ein gradd busnes, marchnata ac ymddygiad defnyddwyr yn edrych ar y meddwl gwyddonol diweddaraf ym maes seicoleg a marchnata gan gynnwys niwro-farchnata, gwneud penderfyniadau ac hysbysebu yn ogystal â chael profiad ymarferol gan ddefnyddio’r offer ymchwil seicolegol diweddaraf megis sbectol tracio-llygaid, synwyryddion Ymateb Croen Galfanig a chamerâu tracio wyneb.

 

Yn ystod eich blwyddyn olaf byddwch yn gallu cyfuno popeth y byddwch chi wedi ei ddysgu i ymgymryd â phrosiect yn gwiethio gyda busnes i ddatrys problem busnes go-iawn.

 

Mae gan Ysgol Busnes Gogledd Cymru gysylltiadau rhagorol gydag ystod o gyrff ymchwil masnachol sydd wedi gweithio gyda rhai o’r brandiau mwyaf yn y byd, gan gynnwys Tesco, Unilever, a Nestlé. Fel rhan o’r cwrs yma, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i glywed darlithoedd gwadd gan ystod o ymarferwyr, gan roi’r cyfle iddynt ddatblygu eu rhwydwaith o gysylltiadau.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon fel gradd dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Busnes, Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr Cod UCAS: 350T

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top