Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Darlledu, Newyddiaduraeth<br/>a Chysylltiadau'r Cyfryngau (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Darlledu, Newyddiaduraeth
a Chysylltiadau'r Cyfryngau (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
PP3M
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
6 BL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch
trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd ein gradd mewn darlledu, newyddiaduraeth a chysylltiadau'r cyfryngau'n eich paratoi ar gyfer ystod o swyddi yn y diwydiannau creadigol.

Bydd yn rhoi'r sgiliau amlgyfryngol ichi sy'n gweddu i ystod eang o yrfaoedd.

Mae'r radd arloesol hon yn y cyfryngau'n gyfuniad ysbrydoledig o wybodaeth ddamcaniaethol a hyfforddiant ymarferol fydd yn golygu y gallwch gael eich cyflogi ar draws diwydiant y cyfryngau.

Mae ein darlithwyr profiadol yn y cyfryngau'n dod o faes darlledu, papurau newyddion, cylchgronau, y cyfryngau newydd a chysylltiadau cyhoeddus.

Mae gennym ystod drawidadol o gyfleusterau modern ar y safle yn cynnwys stiwdio deledu, gorsaf radio cymunedol ac ystafelloedd sydd yn llawn offer gan gynnwys cyfarpar Apple Mac helaeth.

Gallwch hefyd ddewis y cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd heb y blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Darlledu, Newyddiaduraeth a Chysylltiadau'r Cyfryngau Cod UCAS:PP35

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top