GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Y Flwyddyn Sylfaen

Cicdaniwch eich astudiaethau gyda Blwyddyn Sylfaen

 

Mae'r flwyddyn sylfaen wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd efallai heb yr holl raddau/gofynion mynediad sydd eu hangen ar gyfer y llwybr traddodiadol i'r cwrs. Mae wedi ei chynllunio i roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r sylfaen sydd eu hangen arnoch i gael y mwyaf o addysg uwch. Drwy gymysgedd o fodiwlau - yn dibynnu ar ba gwrs mae gennych ddiddordeb ynddo - byddwch yn magu hyder, dabtlygu sgiliau newydd a gwybodaeth hanfodol a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio a llwyddiant yn y radd o'ch dewis.

Sut mae'r flwyddyn sylfaen yn gweithio?

Mae ein cyrsiau blwyddyn sylfaen yn golygu eich bod yn cofrestru ar radd, gradd sylfaen neu ddiploma penodol. Gall y rhain gael eu hastudio dros dair neu bedair blynedd yn dibynnu ar y cwrs y byddwch yn ei ddewis.

Yn eich blwyddyn gyntaf byddwch yn ymgymryd â'r rhaglen Blwyddyn Sylfaen lawn-amser - pan fydd hyn wedi cael ei chwblhau gallwch wedyn fynd ymlaen i astudio ar lefel gradd os yw'n iawn i chi.

Ymgeisio

Mae ceisiadau ar gyfer ein blwyddyn sylfaen yn cael eu gwneud drwy'r llwybr UCAS arferol, ond os bydd gennych unrhyw gwestiynau bydd ein Tîm Derbyniadau ac Ymholiadau yn gallu eich cynghori chi.


Mae'r Brifysgol yn ystyried pob cais yn ôl ei rinweddau ei hun ac yn ystyried profiad a chymwysterau amgen ar gyfer mynediad i raglenni gradd. Ond, os ydych yn teimlo na fyddwch yn bodloni hyn, gall hwn fod yr opsiwn ichi. 

Yr hyn y byddwch yn ei astudio


Byddwch yn astudio dau fodwil craidd generig, sgiliau astudio a materion cyfoes yn ogystal â modiwlau pwnc-benodol a welir yn y tabiau meysydd pwnc isod.

  • Sgiliau Personol, Proffesiynol ac Academaidd Byddwch yn datblygu sylfaen briodol mewn sgiliau academaidd, personol a phroffesiynol allweddol sydd eu hangen i astudio'n llwyddiannus ar lefel addysg uwch a mynd ymlaen drwy'r rhaglenni gradd Anrhydedd a chyflogaeth ac/neu astudio pellach. (Gellir cyflwyno'r modiwl hwn yn y Gymraeg hefyd)
  • Materion Cyfoes: Nod y modiwl hwn yw'ch cyflwyno i amrywiaeth o faterion cyfoes. Bydd yn eich galluogi i gysylltu maes eich diddordeb â'r materion a gyflwynir a chychwyn trafodaeth iach ac ymarfer myfyriol ymhlith eich grwpiau pwnc.
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top