Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Peirianneg Fodurol (gyda blwyddyn sylfaen)

BEng (Anrh)
Peirianneg Fodurol (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: H311

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd anrhydedd hon ar gyfer pobl sydd â diddordeb cryf mewn peirianneg fecanyddol ac awydd clir i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn peirianneg fodurol. Mae'n radd mewn peirianneg sydd wedi'i hachredu'n llawn ac sydd wedi ei gynllunio ar gyfer y diwydiant modurol (rhanbarthol a chenedlaethol) mewn ymateb i'r diffyg peirianwyr mecanyddol.

 

Mae peirianneg fodurol yn sector sy'n tyfu, mae llawer o adroddiadau yn dangos y bydd rhaid llenwi hyd at 28,000 o swyddi newydd erbyn 2020. Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd broffesiynol neu swyddi rheoli o fewn 6 mis ar ôl y cwrs (Unistats 16)

 

Mae’r cwrs yn archwilio peirianneg, cynllun, dadansoddiad a datblygiad ceir modern yn llawn gan ddefnyddio ceir rasio amrywiol fel cymorth i’r addysgu. Mae hefyd yn rhoi pwyslais ar ddysgu sgiliau trosglwyddadwy sy’n gymwys i nifer o ddiwydiannau eraill.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol Cod UCAS: H431

 

Performance car technology accreditation

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top