GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol (gyda blwyddyn sylfaen)*

Peirianneg Fodurol (gyda blwyddyn sylfaen)*

cysylltiadau

diwydiant


ardystiad

Catia*


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: H331

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd anrhydedd hon ar gyfer pobl sydd â diddordeb cryf mewn peirianneg fecanyddol ac awydd clir i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn peirianneg fodurol. Mae'n radd mewn peirianneg sydd wedi'i hachredu'n llawn ac sydd wedi ei gynllunio ar gyfer y diwydiant modurol (rhanbarthol a chenedlaethol) mewn ymateb i'r diffyg peirianwyr mecanyddol.

 

Mae’r cwrs yn archwilio peirianneg, cynllun, dadansoddiad a datblygiad ceir modern yn llawn gan ddefnyddio ceir rasio amrywiol fel cymorth i’r addysgu. Mae hefyd yn rhoi pwyslais ar ddysgu sgiliau trosglwyddadwy sy’n gymwys i nifer o ddiwydiannau eraill.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol Cod UCAS: H431

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

engineering-council-accredited-degree-logo
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top