GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol (gyda blwyddyn sylfaen)*

Peirianneg Fodurol (gyda blwyddyn sylfaen)*

1af

yng Nghymru am Foddhad Addysgu*


10 Uchaf

codwr yng Nghanllaw Prifysgolion y Guardian 2019


Arian

yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: H331

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd anrhydedd hon ar gyfer pobl sydd â diddordeb cryf mewn peirianneg fecanyddol ac awydd clir i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn peirianneg fodurol. Mae'n radd mewn peirianneg sydd wedi'i hachredu'n llawn ac sydd wedi ei gynllunio ar gyfer y diwydiant modurol (rhanbarthol a chenedlaethol) mewn ymateb i'r diffyg peirianwyr mecanyddol.

 

Mae peirianneg fodurol yn sector sy'n tyfu, mae llawer o adroddiadau yn dangos y bydd rhaid llenwi hyd at 28,000 o swyddi newydd erbyn 2020. Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd broffesiynol neu swyddi rheoli o fewn 6 mis ar ôl y cwrs (Unistats 16)

 

Mae’r cwrs yn archwilio peirianneg, cynllun, dadansoddiad a datblygiad ceir modern yn llawn gan ddefnyddio ceir rasio amrywiol fel cymorth i’r addysgu. Mae hefyd yn rhoi pwyslais ar ddysgu sgiliau trosglwyddadwy sy’n gymwys i nifer o ddiwydiannau eraill.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd (heb flwyddyn sylfaen) BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol Cod UCAS: H431

 

*Yn amodol ar ail-achredu 

engineering-council-accredited-degree-logo

Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top