GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol gyda Blwyddyn Sylfaen

Technoleg Dylunio Pensaernïol gyda Blwyddyn Sylfaen

Wedi'i hachredu

gan CIAT


3ydd yn y DU

ar gyfer rhagolygon graddedigion*


Yn y 10 Cyntaf

yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr*


Côd UCAS: 28L4

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd Technoleg Dylunio Bensaernïol yn archwilio sut mae cynllunio a thechnoleg yn cydweithio, yn cynnig gwybodaeth yn y ddau faes.

 

Mae’r cwrs wedi’i gymeradwyo’n llawn gan Sefydliad Technolegwyr Pensaernïol (CIAT) a byddwch yn gymwys ar gyfer Aelodaeth Cysylltiol (ACIAT) ar ôl graddio. Gallwch symud ymlaen i statws siartredig llawn gyda phrofiadol priodol, ac mae bod yn Dechnolegydd Pensaernïol Siartredig yn cynnig yr un pwerau â Phensaer ond mewn cryn lai o amser. 

 

Gall myfyrwyr:

  • weithio ar brosiectau ar leoliadau lleol, yn cynnwys cynlluniau go iawn gyda chleientiaid go iawn, yn ogystal â chydweithio gyda phartneriaid Ewropeaidd.
  • datblygu gwybodaeth o sut gall cynlluniau esblygu o’r syniadau gwreiddiol i’r cyfnod adeiladu a thu hwnt. Bydd hyn yn cynnwys goblygiadau’ch dewisiadau strwythur a deunyddiau er mwyn arwain y ffordd gydag atebion cynllunio o’r safon uchaf ar gyfer pob scenario.
  • gweithio mewn amgylchedd dysgu ble mae eich profiad cynllunio’n bersonol, ac wedi’i chanolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau, canfod rhai newydd, a dod yn Dechnolegydd Pensaernïol  hyderus ac argyhoeddiadol 

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael fel rhaglen dros dair blynedd heb flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol Cod UCAS: K100

 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top