GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol gyda Blwyddyn Sylfaen*

Technoleg Dylunio Pensaernïol gyda Blwyddyn Sylfaen*

Côd UCAS: 28L4

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Bydd y myfyrwyr hynny sydd efallai heb gymwysterau academaidd traddodiadol ond sydd yn meddu ar naill ai brofiad o, neu ddiddordeb brwd yn nylunio ac adeiladu adeiladau yn cael bod y cwrs hwn yn fynediad delfrydol i broffesiwn enfawr ac amrywiol iawn y Technolegydd Pensaernïol.


Byddwch yn gweithio gyda grŵp o fyfyrwyr sydd â'r un meddylfryd i feithrin sgiliau sylfaenol sy'n uniongyrchol berthnasol i ddylunio yn y diwydiant adeiladu cyn symud ymlaen i lefelau gradd israddedig. Mae graddedigion o'r cwrs hwn wedi symud ymlaen i amrywiaeth eang o swyddi gydag adeiladwyr tai mawr, awdurdodau lleol a phractisys pensaernïol. Mae rhai wedi cael swyddi dramor ac mae dros 90% o'r holl raddedigion yn mynd i swyddi sy'n uniongyrchol berthnasol.

 

Mae ein gradd Technoleg Dylunio Pensaernïol yn archwilio sut mae dylunio a thechnoleg yn gweithio gyda'i gilydd, a thrwy hyn yn rhoi gwybodaeth ymarferol o'r ddau faes - sy'n hanfodol i syniadaeth, gwerthuso, dylunio, adeiladu llwyddiannus ac yn y pen draw defnyddio adeiladau a chynlluniau amgylchedd adeiledig.

 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth o sut caiff dyluniadau eu datblygu a'u hadeiladu a goblygiadau dewisiadau o ran strwythur a deunyddiau er mwyn arwain gyda dylunio arloesol.

 

Mae'r pwyslais ar ddiwydiant drwy'r cwrs yn eich paratoi ar gyfer y byd gwaith. Mae cynraddedigion o'r radd hon wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd fel technegwyr CAD a BIM, rheolwyr prosiect, datblygwyr adeiladau a dylunwyr cynnyrch, yn ogystal â rhedeg eu hymarfer technoleg bensaernïol eu hunain.

 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n llawn gan Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol (CIAT) a’r Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB). Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i ddod yn aelod cyswllt o'r CIAT gyda'r cyfle i fynd ymlaen i Aelodaeth Siartredig Gyflawn unwaith y byddwch chi wedi cael lefel briodol o brofiad proffesiynol yn y maes.

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael fel rhaglen dros dair blynedd heb flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol Cod UCAS: K100

 

*Yn amodol ar ddilysu

 

367 x 83


sgwrs nawr
Top