GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol gyda Blwyddyn Sylfaen*

Technoleg Dylunio Pensaernïol gyda Blwyddyn Sylfaen*

Wedi'i hachredu

gan CIAT


3ydd yn y DU

ar gyfer rhagolygon graddedigion*


Yn y 10 Cyntaf

yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr*


Côd UCAS: 28L4

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Bydd y myfyrwyr hynny sydd efallai heb gymwysterau academaidd traddodiadol ond sydd yn meddu ar naill ai brofiad o, neu ddiddordeb brwd yn nylunio ac adeiladu adeiladau yn cael bod y cwrs hwn yn fynediad delfrydol i broffesiwn enfawr ac amrywiol iawn y Technolegydd Pensaernïol.


Byddwch yn gweithio gyda grŵp o fyfyrwyr sydd â'r un meddylfryd i feithrin sgiliau sylfaenol sy'n uniongyrchol berthnasol i ddylunio yn y diwydiant adeiladu cyn symud ymlaen i lefelau gradd israddedig. Mae graddedigion o'r cwrs hwn wedi symud ymlaen i amrywiaeth eang o swyddi gydag adeiladwyr tai mawr, awdurdodau lleol a phractisys pensaernïol. Mae rhai wedi cael swyddi dramor ac mae dros 90% o'r holl raddedigion yn mynd i swyddi sy'n uniongyrchol berthnasol.

 

Mae ein gradd Technoleg Dylunio Pensaernïol yn archwilio sut mae dylunio a thechnoleg yn gweithio gyda'i gilydd, a thrwy hyn yn rhoi gwybodaeth ymarferol o'r ddau faes - sy'n hanfodol i syniadaeth, gwerthuso, dylunio, adeiladu llwyddiannus ac yn y pen draw defnyddio adeiladau a chynlluniau amgylchedd adeiledig.

 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth o sut caiff dyluniadau eu datblygu a'u hadeiladu a goblygiadau dewisiadau o ran strwythur a deunyddiau er mwyn arwain gyda dylunio arloesol.

 

Mae'r pwyslais ar ddiwydiant drwy'r cwrs yn eich paratoi ar gyfer y byd gwaith. Mae cynraddedigion o'r radd hon wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd fel technegwyr CAD a BIM, rheolwyr prosiect, datblygwyr adeiladau a dylunwyr cynnyrch, yn ogystal â rhedeg eu hymarfer technoleg bensaernïol eu hunain.

 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n llawn gan Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol (CIAT) a’r Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB). Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i ddod yn aelod cyswllt o'r CIAT gyda'r cyfle i fynd ymlaen i Aelodaeth Siartredig Gyflawn unwaith y byddwch chi wedi cael lefel briodol o brofiad proffesiynol yn y maes.

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael fel rhaglen dros dair blynedd heb flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol Cod UCAS: K100

 

*Yn amodol ar ddilysu

 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top