GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol gyda Blwyddyn Sylfaen

Technoleg Dylunio Pensaernïol gyda Blwyddyn Sylfaen

Wedi'i hachredu

gan CIAT


3ydd yn y DU

ar gyfer rhagolygon graddedigion*


2il yng Nghymru

ar gyfer boddhad myfyrwyr*


Côd UCAS: 28L4

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd Technoleg Dylunio Bensaernïol yn archwilio sut mae cynllunio a thechnoleg yn cydweithio, yn cynnig gwybodaeth yn y ddau faes.

*Mae'r maes pwnc y mae'r cwrs hwn yn rhan ohono yn gydradd-drydydd yn y DU am ragolygon ar ôl graddio yn y Complete University Guide 2021

Mae’r cwrs wedi’i gymeradwyo’n llawn gan Sefydliad Technolegwyr Pensaernïol (CIAT) a byddwch yn gymwys ar gyfer Aelodaeth Cysylltiol (ACIAT) ar ôl graddio. Gallwch symud ymlaen i statws siartredig llawn gyda phrofiadol priodol, ac mae bod yn Dechnolegydd Pensaernïol Siartredig yn cynnig yr un pwerau â Phensaer ond mewn cryn lai o amser. 

 

Gall myfyrwyr:

  • weithio ar brosiectau ar leoliadau lleol, yn cynnwys cynlluniau go iawn gyda chleientiaid go iawn, yn ogystal â chydweithio gyda phartneriaid Ewropeaidd.
  • datblygu gwybodaeth o sut gall cynlluniau esblygu o’r syniadau gwreiddiol i’r cyfnod adeiladu a thu hwnt. Bydd hyn yn cynnwys goblygiadau’ch dewisiadau strwythur a deunyddiau er mwyn arwain y ffordd gydag atebion cynllunio o’r safon uchaf ar gyfer pob scenario.
  • gweithio mewn amgylchedd dysgu ble mae eich profiad cynllunio’n bersonol, ac wedi’i chanolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau, canfod rhai newydd, a dod yn Dechnolegydd Pensaernïol  hyderus ac argyhoeddiadol 

 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael fel rhaglen dros dair blynedd heb flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol Cod UCAS: K100

 

367 x 83

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top