Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Celfyddydau Cymhwysol (gyda blwyddyn sylfaen)

BA (Anrh)
Celfyddydau Cymhwysol (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: W202

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar y sgiliau crefft ansawdd uchel sydd eu hangen i fod yn wneuthurwr proffesiynol, trwy ddatblygu'ch sgiliau deunyddiau a dylunio gan ddefnyddio gwydr, cerameg, metel, gemwaith a chyfryngau cymysg.

Bydd y cwrs yn galluogi myfyrwyr i ddeall pwysigrwydd creu o ansawdd uchel, gwreiddioldeb a sut i ddatblygu ymatebion personol i ddeunyddiau a phrosesau.

Rydym yn annog creadigrwydd, arloesedd a sgiliau entrepreneuraidd i gynhyrchu graddedigion a all gyfuno eu sgiliau cysyniadol a thechnegol mewn Celfyddydau Cymhwysol gyda'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen i fod yn wneuthurwr llwyddiannus.

Gosodir pwyslais cryf ar iaith dylunio drwy archwilio a mynegi syniadau a defnyddio deunyddiau, prosesau ac ymarferion.

Mae ein cyrsiau'n hybu sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r agweddau proffesiynol o ymarfer ac yn annog defnydd arloesol a rhyngddisgyblaethol o gyfryngau a deunyddiau. Mae yna hefyd bwyslais cryf ar ddatbygu sgiliau rhyngbersonol drwy brosiectau ar y cyd a gwaith tîm.

 

Gallwch chi hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd heb y flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Celfyddydau Cymhwysol Cod UCAS: W202 neu fel rhaglen Meistr integredig dros bedair blynedd MDes Celfyddydau Cymhwysol

 

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top