GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Celfyddydau Cymhwysol (gyda blwyddyn sylfaen)

Celfyddydau Cymhwysol (gyda blwyddyn sylfaen)

94.4%

am gyfleoedd dysgu*


CYFLEOEDD

Cyfleoedd fel arlunwyr preswyl ar gael


1AF

yng Nghymru am addysgu


Côd UCAS: W202

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar y sgiliau crefft ansawdd uchel sydd eu hangen i fod yn wneuthurwr proffesiynol, trwy ddatblygu'ch sgiliau deunyddiau a dylunio gan ddefnyddio gwydr, cerameg, metel, gemwaith a chyfryngau cymysg.

Bydd y cwrs yn galluogi myfyrwyr i ddeall pwysigrwydd creu o ansawdd uchel, gwreiddioldeb a sut i ddatblygu ymatebion personol i ddeunyddiau a phrosesau.

Rydym yn annog creadigrwydd, arloesedd a sgiliau entrepreneuraidd i gynhyrchu graddedigion a all gyfuno eu sgiliau cysyniadol a thechnegol mewn Celfyddydau Cymhwysol gyda'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen i fod yn wneuthurwr llwyddiannus.

Gosodir pwyslais cryf ar iaith dylunio drwy archwilio a mynegi syniadau a defnyddio deunyddiau, prosesau ac ymarferion.

Mae ein cyrsiau'n hybu sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r agweddau proffesiynol o ymarfer ac yn annog defnydd arloesol a rhyngddisgyblaethol o gyfryngau a deunyddiau. Mae yna hefyd bwyslais cryf ar ddatbygu sgiliau rhyngbersonol drwy brosiectau ar y cyd a gwaith tîm.

Gallwch chi hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd heb y flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Celfyddydau Cymhwysol Cod UCAS: W202 

 

 

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top