GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Celfyddydau Cymhwysol (gyda blwyddyn sylfaen)

Celfyddydau Cymhwysol (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS: W202

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar y sgiliau crefft ansawdd uchel sydd eu hangen i fod yn wneuthurwr proffesiynol, trwy ddatblygu'ch sgiliau deunyddiau a dylunio gan ddefnyddio gwydr, cerameg, metel, gemwaith a chyfryngau cymysg.

Bydd y cwrs yn galluogi myfyrwyr i ddeall pwysigrwydd creu o ansawdd uchel, gwreiddioldeb a sut i ddatblygu ymatebion personol i ddeunyddiau a phrosesau.

Rydym yn annog creadigrwydd, arloesedd a sgiliau entrepreneuraidd i gynhyrchu graddedigion a all gyfuno eu sgiliau cysyniadol a thechnegol mewn Celfyddydau Cymhwysol gyda'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen i fod yn wneuthurwr llwyddiannus.

Gosodir pwyslais cryf ar iaith dylunio drwy archwilio a mynegi syniadau a defnyddio deunyddiau, prosesau ac ymarferion.

Mae ein cyrsiau'n hybu sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r agweddau proffesiynol o ymarfer ac yn annog defnydd arloesol a rhyngddisgyblaethol o gyfryngau a deunyddiau. Mae yna hefyd bwyslais cryf ar ddatbygu sgiliau rhyngbersonol drwy brosiectau ar y cyd a gwaith tîm.

 

Gallwch chi hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd heb y flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Celfyddydau Cymhwysol Cod UCAS: W202 

 

 


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top