GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Animeiddio (gyda blwyddyn sylfaen)

Animeiddio (gyda blwyddyn sylfaen)

1af

yn y DU am foddhad cyffredinol* 


cyngor arbennig

gan enwau mawr yn y gynhadledd Dyfodol Creadigol


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: 259D

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn? 

 

Mae'r cwrs cyffrous hwn yn cynnwys popeth o ddarlunio i ddod â straeon yn fyw ar y sgrin, o gelf cysyniadol a datblygu cymeriadau i greu'r credadwy a grym emosiwn drwy animeiddio.

Byddwch yn astudio cwrs sydd yn gyntaf yng Nghymru a chweched yn y DU am foddhad cyffredinol ym maes y celfyddydau creadigol a dylunio (Dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb ei gyhoeddi).

Byddwch yn rhan o gwrs cysyniadol sy'n cael ei lywio gan syniadau sydd ag arloesedd a chreadigrwydd yn ganolog iddo wrth i chi greu cysyniadau a'u datblygu'n realedd delweddau symudol, gan archwilio a phrofi pob maes o gynhyrchu animeiddio; y ffordd berffaith o ymbaratoi ar gyfer gyrfa mewn diwydiant cyffrous prysur sy'n werth biliynau bob blwyddyn. 

Byddwch yn datblygu profiad yn y sgiliau a'r technegau dylunio a ddefnyddir i ddod â phrosiectau o'r sgript i'r sgrin trwy animeiddio sy'n cael eu darlunio'n draddodiadol, stop-symudiad pypedau 3D, animeiddio cyfrifiadurol 3D a chyfryngau cymysg. Bydd hyn yn cynnwys darlunio a dylunio, technegau cyfryngau naturiol fel lluniadu bywyd, byrddau stori, dylunio cymeriadau ac amgylcheddau gan ddefnyddio'r meddalwedd diweddaraf i greu animeiddio ar gyfer ffilmiau a gemau ar draws amrywiaeth o lwyfannau. 

Bydd ein cysylltiadau allanol gyda diwydiant yn eich galluogi i gysylltu â gweithwyr proffesiynol,  yn darparu cyfleoedd i chi weithio ar brosiectau byw ar gyfer cleientiaid a dod yn rhan o ddiwydiant deinamig. Ceir pwyslais cryf hefyd ar waith tîm gyda chyfleoedd i weithio ar y cyd mewn meysydd cysylltiedig megis darlunio,  gemau, cynhyrchu fideo cerddoriaeth, graffeg teledu a ffilmiau byw.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Animeiddio cod UCAS: 259B neu fel opsiwn gradd meistr integredig dros bedair blynedd MDes Animeiddio cod UCAS: 259C 

 

 

 


CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top