Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Animeiddio (gyda blwyddyn sylfaen)*

BA (Anrh)
Animeiddio (gyda blwyddyn sylfaen)*

Cod UCAS
259D
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
Drwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn? 

 

Mae'r cwrs cyffrous hwn yn cynnwys popeth o ddarlunio i ddod â straeon yn fyw ar y sgrin, o gelf cysyniadol a datblygu cymeriadau i greu'r credadwy a grym emosiwn drwy animeiddio.

 

Byddwch yn rhan o gwrs cysyniadol sy'n cael ei lywio gan syniadau sydd ag arloesedd a chreadigrwydd yn ganolog iddo wrth i chi greu cysyniadau a'u datblygu'n realedd delweddau symudol, gan archwilio a phrofi pob maes o gynhyrchu animeiddio; y ffordd berffaith o ymbaratoi ar gyfer gyrfa mewn diwydiant cyffrous prysur sy'n werth biliynau bob blwyddyn.

 

Byddwch yn datblygu profiad yn y sgiliau a'r technegau dylunio a ddefnyddir i ddod â phrosiectau o'r sgript i'r sgrin trwy animeiddio sy'n cael eu darlunio'n draddodiadol, stop-symudiad pypedau 3D, animeiddio cyfrifiadurol 3D a chyfryngau cymysg. Bydd hyn yn cynnwys darlunio a dylunio, technegau cyfryngau naturiol fel lluniadu bywyd, byrddau stori, dylunio cymeriadau ac amgylcheddau gan ddefnyddio'r meddalwedd diweddaraf i greu animeiddio ar gyfer ffilmiau a gemau ar draws amrywiaeth o lwyfannau.

 

Bydd ein cysylltiadau allanol gyda diwydiant yn eich galluogi i gysylltu â gweithwyr proffesiynol,  yn darparu cyfleoedd i chi weithio ar brosiectau byw ar gyfer cleientiaid a dod yn rhan o ddiwydiant deinamig. Ceir pwyslais cryf hefyd ar waith tîm gyda chyfleoedd i weithio ar y cyd mewn meysydd cysylltiedig megis darlunio,  gemau, cynhyrchu fideo cerddoriaeth, graffeg teledu a ffilmiau byw.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Animeiddio cod UCAS: 259B neu fel opsiwn gradd meistr integredig dros bedair blynedd MDes Animeiddio cod UCAS: 259C 

 

 

*Mae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. Er mwyn gwneud hyn mae gennym amserlen ar gyfer cymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru rhai presennol. Mae rhai yn aros am eu tro yn y cylch cymeradwyo ac yn cael eu nodi fel rhai sy'n 'amodol ar gael eu dilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu bydd manylion yn cael eu diwygio yn awtomatig. Yn achos y cyrsiau hynny a restrir fel rhai sy'n amodol ar gael eu dilysucysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 am wybodaeth bellach. Unwaith y caiff rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani ei dilysu, cewch eich hysbysu am y manylion. Os nad ydych yn hapus gyda'r newidiadau a wnaed ac yn dymuno tynnu eich dewis yn ôlbydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top