GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Animeiddio (gyda blwyddyn sylfaen)

Animeiddio (gyda blwyddyn sylfaen)

1af

yn y DU am foddhad cyffredinol* 


cyngor arbennig

gan enwau mawr yn y gynhadledd Dyfodol Creadigol


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA)


Côd UCAS: 259D

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn? 

 

Mae'r cwrs cyffrous hwn yn cynnwys popeth o ddarlunio i ddod â straeon yn fyw ar y sgrin, o gelf cysyniadol a datblygu cymeriadau i greu'r credadwy a grym emosiwn drwy animeiddio.

Byddwch yn astudio cwrs sydd yn gyntaf yng Nghymru a chweched yn y DU am foddhad cyffredinol ym maes y celfyddydau creadigol a dylunio (Dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb ei gyhoeddi).

Byddwch yn rhan o gwrs cysyniadol sy'n cael ei lywio gan syniadau sydd ag arloesedd a chreadigrwydd yn ganolog iddo wrth i chi greu cysyniadau a'u datblygu'n realedd delweddau symudol, gan archwilio a phrofi pob maes o gynhyrchu animeiddio; y ffordd berffaith o ymbaratoi ar gyfer gyrfa mewn diwydiant cyffrous prysur sy'n werth biliynau bob blwyddyn. 

Byddwch yn datblygu profiad yn y sgiliau a'r technegau dylunio a ddefnyddir i ddod â phrosiectau o'r sgript i'r sgrin trwy animeiddio sy'n cael eu darlunio'n draddodiadol, stop-symudiad pypedau 3D, animeiddio cyfrifiadurol 3D a chyfryngau cymysg. Bydd hyn yn cynnwys darlunio a dylunio, technegau cyfryngau naturiol fel lluniadu bywyd, byrddau stori, dylunio cymeriadau ac amgylcheddau gan ddefnyddio'r meddalwedd diweddaraf i greu animeiddio ar gyfer ffilmiau a gemau ar draws amrywiaeth o lwyfannau. 

Bydd ein cysylltiadau allanol gyda diwydiant yn eich galluogi i gysylltu â gweithwyr proffesiynol,  yn darparu cyfleoedd i chi weithio ar brosiectau byw ar gyfer cleientiaid a dod yn rhan o ddiwydiant deinamig. Ceir pwyslais cryf hefyd ar waith tîm gyda chyfleoedd i weithio ar y cyd mewn meysydd cysylltiedig megis darlunio,  gemau, cynhyrchu fideo cerddoriaeth, graffeg teledu a ffilmiau byw.

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd dros dair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen) BA (Anrh) Animeiddio cod UCAS: 259B neu fel opsiwn gradd meistr integredig dros bedair blynedd MDes Animeiddio cod UCAS: 259C 

 

 

 

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top