GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

FdSc Astudiaethau Anifeiliaid (gyda blwyddyn sylfaen)

Astudiaethau Anifeiliaid (gyda blwyddyn sylfaen)

Lleoliad gwledig

Astudiwch ar ein campws gwledig yn Llaneurgain


Mynediad

i fferm bridiau prin, uned anifeiliaid, cyfleustra ceffylau a choetir


Diwydiant

cysylltiadau, ymweliadau a chyfleoedd


Côd UCAS: 85D4

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 3 Ml (LlA) 6 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Llaneurgain

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein cwrs BSc (Anrh) Astudiaethau Anifeiliaid yn gyntaf am foddhad cyffredinol a chymuned dysgu yn Arolwg Cenedlaethaol o Fyfyrwyr 2019. 

Chwilio am alwedigaeth foddhaus a gwerth chweil? Yna beth am ymbaratoi ar gyfer swydd yn y diwydiant gofal anifeiliaid, lle y gallech weithio o gwmpas y byd gyda rhywogaethau yn amrywio o epaod i bryfed. 

P'un a ydych yn bwriadu cael gyrfa yn y diwydiant anifeiliaid neu dim ond ennill gwell dealltwriaeth o'r pwnc hynod ddiddorol hwn, bydd y cwrs hwn yn helpu i roi'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch. 

Cewch eich cyflwyno i fywyd yn y sector anifeiliaid a'r materion a'r dadleuon cyfredol sy'n ymwneud ag anifeiliaid a lles, yn ogystal ag astudio a dysgu gyda thiwtoriaid sy'n arbenigwyr yn eu maes ac yn cymryd rhan weithredol mewn meysydd megis cadwraeth, ymddygiad anifeiliaid, hwsmonaeth a lles anifeiliaid. 

Mae lleoliadau gwaith hefyd mewn amrywiaeth o leoliadau yn y sector anifeiliaid ledled y DU a'r byd gan gynnwys mewn sŵau, canolfannau bywyd gwyllt, cyfleusterau hyfforddi anifeiliaid a sefydliadau cadwraeth.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn heb flwyddyn sylfaen dros ddwy flynedd FdSc Astudiaethau Anifeiliaid Cod UCAS: D300 


CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
sgwrs nawr
Top