Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Astudiaethau Anifeiliaid (gyda blwyddyn sylfaen)

FdSc
Astudiaethau Anifeiliaid (gyda blwyddyn sylfaen)

Côd UCAS
85D4
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
2 Fl (LlA)
5 ML (RhA)
Côd y Sefydliad
G53
Lleoliad
Llaneurgain
Ymgeisiwch
trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

Chwilio am alwedigaeth foddhaus a gwerth chweil? Yna beth am ymbaratoi ar gyfer swydd yn y diwydiant gofal anifeiliaid, lle y gallech weithio o gwmpas y byd gyda rhywogaethau yn amrywio o epaod i bryfed.

 

P'un a ydych yn bwriadu cael gyrfa yn y diwydiant anifeiliaid neu dim ond ennill gwell dealltwriaeth o'r pwnc hynod ddiddorol hwn, bydd y cwrs hwn yn helpu i roi'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch.

 

Cewch eich cyflwyno i fywyd yn y sector anifeiliaid a'r materion a'r dadleuon cyfredol sy'n ymwneud ag anifeiliaid a lles, yn ogystal ag astudio a dysgu gyda thiwtoriaid sy'n arbenigwyr yn eu maes ac yn cymryd rhan weithredol mewn meysydd megis cadwraeth, ymddygiad anifeiliaid, hwsmonaeth a lles anifeiliaid.

 

Mae lleoliadau gwaith hefyd mewn amrywiaeth o leoliadau yn y sector anifeiliaid ledled y DU a'r byd gan gynnwys mewn sŵau, canolfannau bywyd gwyllt, cyfleusterau hyfforddi anifeiliaid a sefydliadau cadwraeth.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn heb flwyddyn sylfaen dros ddwy flynedd FdSc Astudiaethau Anifeiliaid Cod UCAS: D300 

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top