GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

FdSc YMDDYGIAD ANIFEILIAID, LLES A CHADWRAETH CYMHWYSOL (gyda blwyddyn sylfaen)

YMDDYGIAD ANIFEILIAID, LLES A CHADWRAETH CYMHWYSOL (gyda blwyddyn sylfaen)

1af yn y DU

Complete University Guide 2021*


MYNEDIAD

at fferm bridiau prin, uned anifeiliaid, cyfleustra ceffylau a choetir


Diwydiant

cysylltiadau, ymweliadau a chyfleoedd


Côd UCAS: 85D4

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 3 Ml (LlA) 6 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Llaneurgain

Pam dewis y cwrs hwn?

*Mae ein pwnc maes Gwyddorau Anifeiliaid yn gyntaf yn y DU am foddhad myfyrwyr yn y Complete University Guide 2021.

Chwilio am alwedigaeth foddhaus a gwerth chweil? Yna beth am ymbaratoi ar gyfer swydd yn y diwydiant gofal anifeiliaid, lle y gallech weithio o gwmpas y byd gyda rhywogaethau yn amrywio o epaod i bryfed. 

P'un a ydych yn bwriadu cael gyrfa yn y diwydiant anifeiliaid neu dim ond ennill gwell dealltwriaeth o'r pwnc hynod ddiddorol hwn, bydd y cwrs hwn yn helpu i roi'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch. 

Cewch eich cyflwyno i fywyd yn y sector anifeiliaid a'r materion a'r dadleuon cyfredol sy'n ymwneud ag anifeiliaid a lles, yn ogystal ag astudio a dysgu gyda thiwtoriaid sy'n arbenigwyr yn eu maes ac yn cymryd rhan weithredol mewn meysydd megis cadwraeth, ymddygiad anifeiliaid, hwsmonaeth a lles anifeiliaid. 

Mae lleoliadau gwaith hefyd mewn amrywiaeth o leoliadau yn y sector anifeiliaid ledled y DU a'r byd gan gynnwys mewn sŵau, canolfannau bywyd gwyllt, cyfleusterau hyfforddi anifeiliaid a sefydliadau cadwraeth.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn heb flwyddyn sylfaen dros ddwy flynedd FdSc Astudiaethau Anifeiliaid Cod UCAS: D300 

CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top