Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Aciwbigo (+ Blwyddyn Sylfaen)

BA (Anrh)
Aciwbigo (+ Blwyddyn Sylfaen)

Côd UCAS: 32K2

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd, sy'n cael ei hachredu gan Gymdeithas Meddygaeth Dseiniaidd Draddodiadol, yn trafod aciwbigo o'r dull Meddygaeth Dseiniaidd o drin y maes ac mae'n cynnwys egwyddorion Yin ac Yang, Organau Zang Fu, Qi, y Dull 8 Egwyddor o drafod diagnosteg a'u cymhwyso i ymarfer. Mae athroniaeth Dseiniaidd wedi'i seilio ar gyfaniaeth, sef trin y meddwl a'r corff fel cyfanwaith, prif nod y driniaeth yw galluogi'r cleient i adennill cydbwysedd newydd a dychwelyd i gyflwr o les.

 

Yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o athroniaeth Dseniaidd, byddwch hefyd yn dod i wybod am astudiaethau anatomegol, ymchwil a sgiliau therapiwtig yn ogystal â datblygu'ch sgiliau mewn cyfathrebu, cyflwyno, adfyfyrio, casglu gwybodaeth, datrus problemau a gwerthuso.

 

Mae clinig ar y campws sy'n cynnig triniaethau i'r cyhoedd, staff a myfyrwyr yn gyfle delfrydol i ddatblygu profiad mewn amgylchedd dysgu cyfoethog, dan oruchwyliaeth tiwtoriaid.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros dair blynedd safonol heb y flwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Aciwbigo Cod UCAS: B341

 

acupuncture accreditation

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top