Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cyfrifeg a Chyllid (+ Blwyddyn Sylfaen)

BA (Anrh)
Cyfrifeg a Chyllid (+ Blwyddyn Sylfaen)

Côd UCAS
A268
Bl Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
48
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch
Trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

Os byddwch chi eisiau gradd cyfrifeg a chyllid sy'n siwr o roi'r cyfle gorau ichi gael yr yrfa o'ch dewis, does dim rhaid ichi edrych ymhellach nag Ysgol Busnes Gogledd Cymru.

 

Yn ôl Canllaw Cyflawn i Brifysgolion 2016 mae ein cymhwyster BA (Anrh) yn ail orau yng Nghymru am ragolygon i raddedigion, gan gynnwys dau lwybr i'r byd gwaith.

 

Y cyntaf yw'r llwybr traddodiadol i mewn i gyfrifyddu fel proffesiwn, sector amrywiol o fri yr ydym wedi ei gyflenwi â channoedd o raddedigion cymwys dros y blynyddoedd diweddar. Rydym yn gwneud hyn fel darparwr hyfforddiant ACCA a gymeradwyd, ac mae ein modiwlau arloesol yn adlewyrchu anghenion newidiol y diwydiant.

 

Mae'r ail lwybr yn golygu dewis modiwlau ar gyllid a all arwain at ddyfodol yr un mor ddeniadol  o fewn y sector gwasanaethau ariannol.

 

Mae ein myfyrwyr cyfrifeg a chyllid yn elwa o gysylltiadau'r Brifysgol â busnesau, gyda dros 1,500 o bartneriaid diwydiannol ledled y byd. Yn benodol mae gennym gysylltiadau lleol cryf gyda KPMG, Grant Thornton, Santander a DTCC.

 

Mae'r cysylltiadau hyn yn rhoi cyfleoedd i'r myfyrwyr gael lleoliadau gwaith yn ogystal â sesiynau rhwydweithio a datblygu.

 

Rydym yn angerddol am ragoriaeth ar gyfer ein holl fyfyrwyr. Yn semester cyntaf blwyddyn academaidd 2015/16, cafodd mwy na 85% o fyfyrwyr'r Ysgol Busnes 2:1 neu uwch, sy'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol o ac yn profi bod ein ffocws nid yn unig ar gyflwyno graddau arloesol a pherthnasol, ond hefyd ar gefnogi ein myfyrwyr i gael y canlyniadau gorau posibl.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen safonol dros 3 blynedd  heb y flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid Cod UCAS: 4J68 

acca  ifa  aia

    367 x 83

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top