Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Cyfrifeg a Chyllid (+ Blwyddyn Sylfaen)

BA (Anrh)
Cyfrifeg a Chyllid (+ Blwyddyn Sylfaen)

Côd UCAS: A268

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod ein gradd Cyfrifeg a Chyllid yw gwella cyflogadwyedd trwy ganolbwyntio ar ddefnydd ymarferol damcaniaethau cyfrifeg a chyllid.

 

Mae ein gradd Cyfrifeg a Chyllid yn cael ei chyflwyno gan arbenigwyr cyfrifyddu ac mae'n canolbwyntio'n gryf ar sicrhau eich bod chi'n datblygu'n fyfyriwr graddedig sy'n "barod am fusnes". Yn ychwanegol, mae dysgu seiliedig ar waith wedi'i ymgorffori yn y rhaglen, fel y bydd gan bob myfyriwr graddedig yr wybodaeth a'r sgiliau i ddiwallu anghenion y farchnad heddiw a'r farchnad yn y dyfodol a bod yn 'barod am fyd gwaith.' Mae hyn yn cynnwys sylfaen eang o waith yn seiliedig ar astudiaethau achos, datrys problemau a chyfleoedd lleoliadau gwaith.

 

Mae'r rhaglen hon yn 15fed yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn ôl Canllaw Cyflawn ar Brifysgolion 2018. At hynny, o ran maes pwnc (Cyllid), bu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam  yn 1af yn y DU yn ôl ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr) 2017.

 

At hynny, mae'r rhaglen Cyfrifeg a Chyllid wedi'i hachredu gan dri chorff cyfrifyddu proffesiynol rhyngwladol uchel eu bri - Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA), Cymdeithas y Cyfrifwyr Rhyngwladol (AIA) a'r Sefydliad Cyfrifwyr Ariannol (IFA).

 

Yn dibynnu ar y modiwlau a ddewisir, bydd graddedigion yn gymwys i'w heithrio am hyd at chwe phapur arholiad ACCA (F1, F2, F3, F4, F5 a F9) a hyd at chwe phapur arholiad AIA (Papur 1, Papur 2, Papur 3, Papur 4, Papur 6 a Phapur 8). Yn ogystal, mae graddedigion y rhaglen hon yn gymwys i gael aelodaeth lefel gysylltiol (AFA).

 

Gan fod ein graddau'n cael eu hachredu gan CMI, bydd ein holl fyfyrwyr yn derbyn Diploma/Tystysgrif Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan CMI sy'n werth dros £1,300 heb unrhyw draul ychwanegol.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen safonol dros 3 blynedd  heb y flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid Cod UCAS: 4J68 

acca    aia

    367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top