GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid (+ Blwyddyn Sylfaen)*

Cyfrifeg a Chyllid (+ Blwyddyn Sylfaen)*

Y Gyntaf

yng Nghymru ar gyfer boddhad addysgu*


Arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


Lleoliadau

Mae cyfleoedd lleoliad gwaith ar gael


Côd UCAS: A268

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod ein gradd Cyfrifeg a Chyllid yw gwella cyflogadwyedd trwy ganolbwyntio ar ddefnydd ymarferol damcaniaethau cyfrifeg a chyllid.

 

Mae ein gradd Cyfrifeg a Chyllid yn cael ei chyflwyno gan arbenigwyr cyfrifyddu ac mae'n canolbwyntio'n gryf ar sicrhau eich bod chi'n datblygu'n fyfyriwr graddedig sy'n "barod am fusnes". Yn ychwanegol, mae dysgu seiliedig ar waith wedi'i ymgorffori yn y rhaglen, fel y bydd gan bob myfyriwr graddedig yr wybodaeth a'r sgiliau i ddiwallu anghenion y farchnad heddiw a'r farchnad yn y dyfodol a bod yn 'barod am fyd gwaith.' Mae hyn yn cynnwys sylfaen eang o waith yn seiliedig ar astudiaethau achos, datrys problemau a chyfleoedd lleoliadau gwaith.

 

Mae'r rhaglen hon yn 15fed yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn ôl Canllaw Cyflawn ar Brifysgolion 2018. At hynny, o ran maes pwnc (Cyllid), bu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam  yn 1af yn y DU yn ôl ACF (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr) 2017.

 

Yn dibynnu ar y modiwlau a ddewisir, bydd graddedigion yn gymwys i'w heithrio am hyd at chwe phapur arholiad ACCA (F1, F2, F3, F4, F5 a F9) a hyd at chwe phapur arholiad AIA (Papur 1, Papur 2, Papur 3, Papur 4, Papur 6 a Phapur 8). Yn ogystal, mae graddedigion y rhaglen hon yn gymwys i gael aelodaeth lefel gysylltiol (AFA).

 

Gan fod ein graddau'n cael eu hachredu gan CMI, bydd ein holl fyfyrwyr yn derbyn Diploma/Tystysgrif Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan CMI sy'n werth dros £1,300 heb unrhyw draul ychwanegol.

 

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen safonol dros 3 blynedd  heb y flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid Cod UCAS: 4J68 

    ‌

*Yn amodol ar ail-achredu  

 

    367 x 83

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo

sgwrs nawr
Top