GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid (+ Blwyddyn Sylfaen)*

Cyfrifeg a Chyllid (+ Blwyddyn Sylfaen)*

Y Gyntaf

yng Nghymru ar gyfer boddhad addysgu*


Arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhA)


Diploma CMI am ddim

 mewn arweinyddiaeth a rheolaeth


Côd UCAS: A268

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'n gradd Cyfrifeg a Chyllid yn canolbwyntio ar ddefnydd ymarferol damcaniaethau cyfrifeg a chyllid, gan hybu'ch cyflogadwyedd a sicrhau'ch bod yn barod i ymuno a'r byd busnes wrth raddio.

  • Dysgu seiliedig ar waith - o astudiaethau achos, datrys problemau i gyfleoedd lleoliadau gwaith - yn sicrhau bod gan fyfyrwyr sy'n graddio'r wybodaeth a sgiliau i gwrdd anghenion presennol a dyfodol y farchnad
  • Bydd graddedigion yn gymwys ar gyfer eithriad o rai arholiadau ACCA ac AIA
  • Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn Aelod Efydd o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes ac felly gall ein myfyrwyr busnes ddefnyddio ystod o fuddion megis gwasanaethau ymgynghorol a hwb eDdysgu'r gymdeithas. 
  • Bydd graddedigion i gyd yn derbyn Tystysgrif Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) sy'n werth dros £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen safonol dros 3 blynedd  heb y flwyddyn sylfaen BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid Cod UCAS: 4J68 

    ‌

*Yn amodol ar ail-achredu  

 

    367 x 83

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo
ACCA
AIA

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top