GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch

Seiberddiogelwch

wedi'i hachredu

gan Gymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS)


ymchwil

cyfrifiadura sy'n arwain y byd yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: 8L6D

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae technolegau a gwasanaethau a alluogir yn ddigidol yn cefnogi'r rhan fwyaf o agweddau bywyd cyfoes. Mae sicrhau bod gwybodaeth yn ddiogel a gwasanaethau yn parhau i redeg yn gyfrifoldeb i ymarferwyr seiberddiogelwch ac arbenigwyr diogelwch cyfrifiadurol.

Mae'r maes pwnc yn gyntaf yng Nghymru a thrydydd yn y DU am gyfleoedd dysgu ac wythfed yn y DY am gymorth academaidd (Dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb ei gyhoeddi. 


Mae'r cwrs yn:

  • mynd i'r afael â'r datblygiadau mewn seiberddiogelwch drwy ddealltwriaeth drylwyr o ddiogelwch TG, hacio, gwyddorau fforensig, a'r technolegau sy'n dod i'r amlwg a rhai'r dyfodol sy'n gysylltiedig â'r maes hwn sy'n newid yn gyflym
  • rhoi cyfleoedd i ymgymryd â phrosiectau bywyd go iawn, yn eich paratoi ar gyfer gwaith o fewn y diwydiant
  • rhoi cyfleoedd i adeiladu a ffurfweddu systemau cyfrifiadur a rhyngweithio, yn ogystal â'r systemau cefnogi i alluogi nhw i weithio'n effeithiol mewn ystod o amgylcheddau gwaith
  • archwilio materion sy'n gysylltiedig â rheoli'r math yma o systemau ac yn enwedig yr agweddau angenrheidiol o ddiogelwch rhwydwaith
  • cynnig opsiwn Blwyddyn Lleoliad Diwydiant

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Seiberddiogelwch (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)  Cod UCAS: H098 

Profi cyn prynu: beth am gymryd ein cwrs byr Cyflwyniad i Seberddiogelwch?

 

367 x 83

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top