GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch

Seiberddiogelwch

wedi'i hachredu

gan Gymdeithas Cyfrifiadura Prydain (BCS)


ymchwil

cyfrifiadura sy'n arwain y byd yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: 8L6D

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae technolegau a gwasanaethau a alluogir yn ddigidol yn cefnogi'r rhan fwyaf o agweddau bywyd cyfoes. Mae sicrhau bod gwybodaeth yn ddiogel a gwasanaethau yn parhau i redeg yn gyfrifoldeb i ymarferwyr seiberddiogelwch ac arbenigwyr diogelwch cyfrifiadurol.

Mae'r maes pwnc yn gyntaf yng Nghymru a thrydydd yn y DU am gyfleoedd dysgu ac wythfed yn y DY am gymorth academaidd (Dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb ei gyhoeddi. 


Mae'r cwrs yn:

  • mynd i'r afael â'r datblygiadau mewn seiberddiogelwch drwy ddealltwriaeth drylwyr o ddiogelwch TG, hacio, gwyddorau fforensig, a'r technolegau sy'n dod i'r amlwg a rhai'r dyfodol sy'n gysylltiedig â'r maes hwn sy'n newid yn gyflym
  • rhoi cyfleoedd i ymgymryd â phrosiectau bywyd go iawn, yn eich paratoi ar gyfer gwaith o fewn y diwydiant
  • rhoi cyfleoedd i adeiladu a ffurfweddu systemau cyfrifiadur a rhyngweithio, yn ogystal â'r systemau cefnogi i alluogi nhw i weithio'n effeithiol mewn ystod o amgylcheddau gwaith
  • archwilio materion sy'n gysylltiedig â rheoli'r math yma o systemau ac yn enwedig yr agweddau angenrheidiol o ddiogelwch rhwydwaith
  • cynnig opsiwn Blwyddyn Lleoliad Diwydiant

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Seiberddiogelwch (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)  Cod UCAS: H098 

 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top