GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

cyntaf

yn y DU am foddhad myfyrwyr*


cyntaf

yng Nghymru am foddhad gyda dysgu*


diwydiant

Cysylltiadau ardderchog gydag asiantaethau cyfiawnder troseddol


Côd UCAS: M240

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

  

Mae'n rhaglen yn mynd i'r afael ac amrywiaeth diddorol o gwestiynau o pam mae pobl yn troseddu i sut mae'n effeithio cymdeithas, cerrig filltir hanesyddol yn y system cyfiawnder ac achosion enwog cafodd effaith anferthol ar yr arena gyfreithiol.

Bydd myfyrwyr yn:

  • astudio troseddeg o ystod o safbwyntiau gan gynnwys cymdeithasol, gwleidyddol a seicolegol, gan ganolbwyntio ar ddulliau modern o blismona, datblygu polisi a gweithrediadau llysoedd ynadon a llysoedd y goron
  • archwilio cyfraith droseddol a rôl a gwaith yr asiantaethau sy'n llunio system Cyfiawnder Troseddol modern
  • cymryd rhan mewn ymweliadau safle
  • cael ystod o gyfleoedd gwaith gwirfoddol
  • dysgu gan ddarlithwyr gwadd megis barnwyr, heddlu, staff prawf a chyfiawnder ieuenctid
  • astudio mewn maes pwnc cafodd ei ddyfarnu'n gyntaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr, ac yn y 20 cyntaf ar gyfer rhagolygon graddedigion, Complete University Guide 2020 
  • gadael yn barod i fynd i mewn i ystod eang o sectorau gan gynnwys cyfiawnder ieuenctid, y gwasanaeth prawf, carchardai, yr heddlu a chyrff gwirfoddol

 

367 x 83

 

 


sgwrs nawr
Top