Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

BA (Anrh)
Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Côd UCAS
M240
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
6 ML (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

  

Mae ein rhaglen yn  mynd i'r afael ag amrywiaeth diddorol o gwestiynau o pam y bydd pobl yn troseddu ac sut mae'n effeithio ar gymdeithas, trobwyntiau hanesyddol yn y system cyfiawnder ac achosion uchel eu proffil a oedd yn torri tir newydd yn y maes cyfreithiol.Cewch chi'r cyfle i astudio troseddeg  o ystod o safbwyntiau gan gynnwys cymdeithasol, gwleidyddol a seicolegol, gan ganolbwyntio ar ddulliau modern o blismona, datblygu polisi a gweithrediadau llysoedd ynadon a llysoedd  y goron.

 

Mae'n hanfodol i ni fod ein myfyrwyr yn cael eu paratoi'n drylwyr ar gyfer y byd gwaith ar ôl graddio. Dyma pam mae'r rhaglen yn cynnwys cymysgedd o fodiwlau  damcaniaethol ac ymarferol, sy'n golygu eich bod chin barod i fynd i mewn i ystod eang o sectorau gan gynnwys cyfiawnder ieuenctid, y gwasanaeth prawf, carchardai, yr heddlu a chyrff gwirfoddol.


Byddwch hefyd yn archwilio cyfraith droseddol a rôl a gwaith yr asiantaethau sy'n llunio system Cyfiawnder Troseddol fodern, yn ogystal â chymryd rhan mewn ymweliadau safle.

 

Yn ogystal, cyflwynir myfyrwyr i amrywiaeth o gyfleoedd gwaith gwirfoddol ac yn cael cyfle i ddysgu gan ddarlithwyr gwadd megis Barnwyr, Heddlu, staff Prawf a Chyfiawnder Ieuenctid sy’n gweithio yn y system Cyfiawnder Troseddol.

367 x 83

 

 

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top