Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

BA (Anrh)
Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

cyntaf

yn y DU am foddhad cyffredinol*


cyntaf

yng Nghymru am foddhad gyda dysgu*


diwydiant

Cysylltiadau ardderchog gydag asiantaethau cyfiawnder troseddol


Côd UCAS: M240

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

  

Mae ein rhaglen yn  mynd i'r afael ag amrywiaeth diddorol o gwestiynau o pam y bydd pobl yn troseddu ac sut mae'n effeithio ar gymdeithas, trobwyntiau hanesyddol yn y system cyfiawnder ac achosion uchel eu proffil a oedd yn torri tir newydd yn y maes cyfreithiol.Cewch chi'r cyfle i astudio troseddeg  o ystod o safbwyntiau gan gynnwys cymdeithasol, gwleidyddol a seicolegol, gan ganolbwyntio ar ddulliau modern o blismona, datblygu polisi a gweithrediadau llysoedd ynadon a llysoedd  y goron.

 

Mae'n hanfodol i ni fod ein myfyrwyr yn cael eu paratoi'n drylwyr ar gyfer y byd gwaith ar ôl graddio. Dyma pam mae'r rhaglen yn cynnwys cymysgedd o fodiwlau  damcaniaethol ac ymarferol, sy'n golygu eich bod chin barod i fynd i mewn i ystod eang o sectorau gan gynnwys cyfiawnder ieuenctid, y gwasanaeth prawf, carchardai, yr heddlu a chyrff gwirfoddol.


Byddwch hefyd yn archwilio cyfraith droseddol a rôl a gwaith yr asiantaethau sy'n llunio system Cyfiawnder Troseddol fodern, yn ogystal â chymryd rhan mewn ymweliadau safle.

 

Yn ogystal, cyflwynir myfyrwyr i amrywiaeth o gyfleoedd gwaith gwirfoddol ac yn cael cyfle i ddysgu gan ddarlithwyr gwadd megis Barnwyr, Heddlu, staff Prawf a Chyfiawnder Ieuenctid sy’n gweithio yn y system Cyfiawnder Troseddol.

367 x 83

 

 

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top